facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
1 października 2005 r.

Kobiety stanowią wyraźną większość wśród osób starszych na świecie. Temat tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, "Starzenie się w Nowym Milenium: ubóstwo, starsze kobiety i rozwój", podkreśla potrzebę zrozumienia różnic związanych ze starzeniem się kobiet i mężczyzn, by zapewnić całkowitą równość między nimi oraz aby wprowadzić kwestie płci i wieku do procesów legislacyjnych, polityk, programów, a także do działań mających na celu wykorzenienie ubóstwa.

W zeszłym miesiącu, podczas Światowego Szczytu, przywódcy światowi potwierdzili swoje zaangażowanie w dążenie do osiągnięcia rozwoju, w tym Milenijnych Celów Rozwoju, uzgodnionych na najważniejszych konferencjach i szczytach ONZ. Ważną rolę w tej kwestii odgrywa uchwalony w Madrycie Międzynarodowy Plan Działania w Kwestii Starzenia się Społeczeństw. Rządy zobowiązały się nie tylko do działań na rzecz ochrony ludzi starszych, lecz również do zagwarantowania im pełnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym.

Wraz ze wzrostem liczby ludzi starszych, w nadchodzących latach coraz więcej osób żyjących w ubóstwie będzie miało powyżej 60 lat. Jednocześnie osoby te będą coraz bardziej zaangażowane w działania zmierzające do pokonania ubóstwa. Ludzie starsi już wielokrotnie wykazali swą determinację i inicjatywę w tej kwestii. Mimo to, zbyt często osoby starsze są pomijane i nie docenia się ich potencjalnych możliwości. Nie uda nam się wykorzenić ubóstwa ani osiągnąć innych celów bez zrozumienia jak osoby starsze - a zwłaszcza kobiety - doświadczają ubóstwa i bez wspierania aktywnego udziału ludzi starszych przy opracowaniu i wdrażaniu właściwych programów i działań.

W tym Międzynarodowym Dniu Osób Starszych wzywam rządy i wszystkich zainteresowanych do poparcia idei ‘społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku’ oraz do podwojenia wysiłków przy wdrażaniu zasad madryckiego Międzynarodowego Planu Działania w Kwestii Starzenia się Społeczeństw. Wzywam także do podjęcia wszelkich wysiłków zmierzających do zmiany nastawienia i postępowania wobec osób starszych oraz do zmiany polityk krajowych dotyczących starszych ludzi. Zróbmy to, aby w dwudziestym pierwszym wieku olbrzymi potencjał ludzi starszych mógł być wykorzystany.

2005-09-30

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×