facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami
3 grudnia 2009 r.

Tematem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami jest "Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju poprzez uwzględnienie kwestii osób z niepełnosprawnościami". Przygotowując się do wrześniowego szczytu dotyczącego Milenijnych Celów Rozwoju, musimy zapewnić, by nasze działania obejmowały wszystkich ludzi oraz przyczyniły się do poprawy standardu i jakości życia każdego człowieka.

Wszyscy jesteśmy narażeni na niepełnosprawność, tymczasową lub stałą, zwłaszcza z upływem lat. W większości krajów, co najmniej jedna osoba na 10 jest niepełnosprawna fizycznie, intelektualnie lub sensorycznie. Jedna czwarta światowej populacji, między innymi opiekunowie i rodziny, jest bezpośrednio dotknięta problemem wynikającym z niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne napotykają na wiele trudności w swoim życiu. Często są one najbiedniejszymi i najbardziej dotkniętymi wykluczeniem członkami społeczeństwa. Jednak nieprzerwanie wykazują one niesamowitą odporność i siłę osiągając doskonałe rezultaty we wszystkich sferach ludzkiej działalności.

Doświadczenie pokazuje, że udział i przewodnictwo osób z niepełnosprawnościami w procesie rozwoju sprawia, że społeczeństwo staje się bardziej otwarte. Ich zaangażowanie stwarza szanse dla wszystkich – osób z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych. Przesłanie dla Milenijnych Celów Rozwoju jest jasne: włączenie osób niepełnosprawnych i ich społeczności w centrum naszych działań jest sprawdzonym sposobem na przyspieszenie rozwoju.

Organizacja Narodów Zjednoczonych opowiada się za uznaniem powszechnych praw człowieka i rozwoju dla wszystkich ludzi, jako fundamentalnych celi i zasadniczych podstaw dla pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, która weszła w życie w 2008 roku, jest jednym z naszych najważniejszych narzędzi do osiągniecia postępów w tej kwestii. Musimy nadal pracować na rzecz realizacji Konwencji i jej uniwersalności.

Z okazji dzisiejszego Miedzynarodowego Dnia zobowiążmy się do zniesienia barier, które osoby z niepełnosprawnościami napotykają w swoim codziennym życiu. Zapewnijmy im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, niezbędne do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju i rozwoju dla wszystkich.2009-12-01

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×