facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin
15 maja 2005 r.

Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Rodzin – wpływ HIV/AIDS na dobro rodziny – kieruje uwagę na jedno z najpilniejszych wyzwań naszych czasów. Dotyczy ono zarówno rodzin jednopokoleniowych jak i wielopokoleniowych, całych społeczeństw oraz krajów na całym świecie.

Zarówno zakażenie HIV jak i choroba AIDS powoduje ogromne straty dla rodzin. Osoba chorująca lub umierająca pozostawia członków swojej rodziny w cierpieniu. Wraz z ludzką tragedią pojawiają się trudności natury ekonomicznej, na początku spowodowane wzrostem kosztów leczenia i malejącymi dochodami. Problem powiększa się wraz z rozwojem choroby, co rzutuje na możliwości zaspokajania potrzeb żywnościowych, mieszkaniowych oraz innych podstawowych potrzeb. Wpływ, jaki zachorowania na HIV/AIDS wywierają na rodziny jest szczególnie druzgocący dla dzieci. Często dziewczętom udaremnia się kontynuowanie nauki i obarcza trudną opieką nad chorym. Wraz ze śmiercią rodziców, dzieci i młode dziewczęta są zmuszone przejąć obowiązki głowy rodziny. Nieobecność opiekuńczych i wspomagających rodzinę osób dorosłych naraża wiele dzieci na niebezpieczeństwo dyskryminacji oraz czyni je bezbronne wobec zjawiska zatrudniania nieletnich, jak i innych, opartych na wyzysku zachowań. W konsekwencji prowadzi to do infekcji HIV. Społeczeństwa stają w obliczu braku podstawowej drogi przekazywania przyszłym pokoleniom wartości o charakterze uniwersalnym, norm kulturowych, technik uprawiania roli oraz całej zdobytej wiedzy.

Ujmując problem przejrzyście, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc rodzinie w budowaniu systemu chroniącego przed HIV/AIDS. Często jest to jedyny czynnik wspomagający osoby i społeczeństwa w ich zmaganiach z chorobą oraz jej konsekwencjami. Właśnie dlatego, na Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego na temat HIV/AIDS w 2001 roku zwrócono uwagę na istotną rolę, jaką może spełniać rodzina w zapobieganiu chorobie, sprawowaniu opieki i udzielaniu wsparcia. Zgromadzenie Ogólne wezwało rządy do opracowania lub wzmocnienia istniejących już strategii i programów pomocowych, które w swych założeniach dostrzegają wkład rodziny w ograniczanie zachorowalności oraz sprostaniu skutkom choroby.

Oznacza to szukanie sposobów, które pozwolą na utrzymanie rodziców przy życiu. Oznacza to również konieczność skierowania uwagi na problemy wynikające z nierównego statusu kobiet i mężczyzn, mając na względzie płynące stąd zagrożenia zwłaszcza dla młodych dziewcząt. Oznacza to także konieczność zintegrowania programów pro-rodzinnych z szeroko pojętymi działaniami interwencyjnymi, ograniczającymi podatność na zakażenia HIV/AIDS oraz wzmacniającymi system prewencji i opieki. Działania te prowadzą do zahamowania niszczycielskiego wpływu epidemii na rozwój społeczny i gospodarczy. Oznacza to również stłumienie piętna izolacji, z jakim osoba chora spotyka się nawet we własnej rodzinie.

Silna i wspomagająca się rodzina jest jednym z najważniejszych atutów chroniących przed HIV/AIDS. W Międzynarodowym Dniu Rodzin potwierdźmy raz jeszcze naszą chęć wspierania tej tak cennej komórki społecznej jaką jest rodzina.

2005-05-11

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×