facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej
22 maja 2005 r.

Tematem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej jest „Różnorodność biologiczna: nasza polisa na życie w zmieniającym się świecie". Temat ten przypomina o istotnej roli, jaką różnorodność biologiczna odgrywa we wspieraniu zrównoważonego rozwoju oraz w ochronie ludności przed skutkami nieprzewidzianych okoliczności: gwałtownych zmian pogodowych i klęsk żywiołowych, nagłego braku wody, rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz pojawienie się genetycznie zmodyfikowanych roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci rozwój gospodarczy i postęp technologiczny przyczyniły się do poprawy warunków życia ludzi na świecie. Pomogły także najbiedniejszym narodom wyjść ze skrajnego ubóstwa. Jednocześnie, niezrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji ograniczyły występowanie biologicznie zróżnicowanych gatunków na naszej planecie. Stały się zagrożeniem dla systemów ekologicznych, które nie są w stanie podtrzymać osiągnięć gospodarczych.

Zgodnie z ostatnim raportem dotyczącym milenijnej oceny stanu ekosystemu, prawie wszystkie systemy ekologiczne na naszej planecie zostały przekształcone przez działalność człowieka:
- Nadmiernie eksploatuje się 25% zasobów ryb morskich, przeznaczonych do odłowów komercyjnych. Prowadzi to do zamknięcia wielu łowisk, co ma poważne skutki społeczno - gospodarcze.
- Wylesianie lasów tropikalnych, pustynnienie oraz inne zmiany na powierzchni ziemi wpływają na zmniejszenie poziomu opadów deszczu i przyczyniają się do dalszego pustynnienia i niedoboru zasobów wody.
- Zdolność ekosystemów do łagodzenia katastrofalnych skutków żywiołów, takich jak fala tsunami na Oceanie Indyjskim, została ograniczona w wyniku przekształcenia terenów podmokłych, lesistych oraz lasów namorzynowych.

Raport Projektu Milenijnego opublikowany w styczniu 2005 r. zawiera wiele praktycznych propozycji osiągnięcia uzgodnionego na szczeblu międzynarodowym celu, jakim jest znaczne zapobieganie utracie bioróżnorodności do roku 2010. Mechanizmy rynkowe, reformy polityczne, usprawnione regulacje oraz inwestycje w obszarze zarządzania kluczowymi ekosystemami powinny zostać uwzględnione w strategii działania. Mogą one ponadto przyczynić się do osiągnięcia pozostałych Celów Milenijnych. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby rządy wdrożyły Konwencję o Różnorodności Biologicznej i zapewniły na ten cel dodatkowe środki finansowe i inne źródła pomocy.

Dzięki różnorodności biologicznej mamy zapewnione pożywienie, odzież i schronienie. Bioróżnorodność pomaga zachować zdrowie, a także na wiele różnych sposobów przyczynia się do osiągnięcia dobrobytu. Powstrzymanie degradacji i utraty bioróżnorodności oraz zapewnienie sprawiedliwego dostępu do zasobów genetycznych wymagać będzie wielu nowych i bardziej stanowczych działań na różnych szczeblach. Wrześniowy Szczyt Zgromadzenia Ogólnego stanowi kolejną okazję dla przywódców państw, by opowiedzieli się za politycznymi i finansowymi zobowiązaniami dotyczącymi zachowania i zrównoważonego wykorzystania tego, co jest najważniejsze dla życia. Już dziś w Międzynarodowym Dniu Różnorodności Biologicznej, udzielmy poparcia tym zobowiązaniom.

2005-05-20

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×