facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji
Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości

5 lipca 2003 roku

Spółdzielczość jest jedną z najbardziej powszechnych, zorganizowanych form aktywności społeczeństwa obywatelskiego i odgrywa kluczową rolę w zaspokajaniu szerokiej gamy ludzkich aspiracji i potrzeb. Spółdzielnie oferują bardzo potrzebne usługi z dziedziny ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego i bankowości, promują edukację i równość płci, chronią środowisko naturalne i bronią praw pracowników. Poprzez działalność w tych i wielu innych sferach ruch spółdzielczy przyczynia się do poprawy bytu jednostek i lokalnych społeczności w ponad 100 krajach. Dzięki zdolnościom i zaangażowaniu setek milionów członków–właścicieli spółdzielczość stała się kluczowym partnerem wszystkich szczebli systemu Narodów Zjednoczonych i administracji rządowej w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego i opartego na szerokich podstawach rozwoju.

Hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości: “Dzięki spółdzielniom rozwój staje się faktem” podkreśla ich wkład w realizację Milenijnych Celów Rozwoju w skali całego globu. Przyjęcie tych celów było wyrazem determinacji międzynarodowej społeczności w zakresie uwolnienia wszystkich ludzi od bezsilności i poniżenia, odczuwanych w obliczu skrajnego ubóstwa i głodu. Jako organizacje, które w modelowy sposób wykorzystują idee samopomocy i solidarności, spółdzielnie rozumieją lepiej niż większość podmiotów społecznych, że choć poparcie wysokich czynników politycznych jest wskazane i niezbędne, postęp wymaga przede wszystkim wytrwałych indywidualnych i zbiorowych starań.

Wsparcie systemu Narodów Zjednoczonych dla ruchu spółdzielczego ma już wieloletnią tradycję. Będziemy ją kontynuować. W 2001 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło wytyczne, które mają pomóc rządom w stworzeniu prawno-organizacyjnych warunków sprzyjających powstawaniu spółdzielni. Wytyczne maja także pomóc samym spółdzielniom w propagowaniu i negocjowaniu nowych rozwiązań. Narody Zjednoczone są członkiem Komitetu ds. Promocji i Rozwoju Spółdzielni, który pełni rolę głównego koordynatora globalnego ruchu spółdzielczego. Działalność agend Narodów Zjednoczonych w obszarze spółdzielczości obejmuje, między innymi, pomoc udzielaną przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) afrykańskim spółdzielniom w państwach Sahelu. Wsparcie ILO dotyczy tworzenia lokalnych banków zbożowych, projektowania i budowy systemów irygacyjnych oraz zarządzania zasobami naturalnymi.

Milenijne Cele Rozwoju nie mają charakteru nierealnych życzeń. Stanowią one z pewnością duże wyzwanie, ale jest to wyzwanie, któremu możemy sprostać – także pod względem technicznym. Możemy tego dokonać nawet w stosunkowo krótkim, przewidzianym czasie. W Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości potwierdźmy nasza gotowość do wspierania ruchu, który stara się wnosić swój unikalny i nieoceniony wkład w to dzieło.

2003-07-02

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×