facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości
3 lipca 2004 r.

Tematem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości jest: „Spółdzielczość dla uczciwej globalizacji: równe szanse dla wszystkich”. Podkreśla on rolę, jaką odgrywa spółdzielczość i inne podmioty społeczne w promowaniu globalizacji, przynoszącej korzyści wszystkim ludziom, a nie tylko uprzywilejowanej mniejszości. Dążenie do sprawiedliwej globalizacji to proces pracochłonny i długotrwały, obejmujący wszystkich ludzi na świecie. Wraz z polepszeniem jakości rządzenia, uczciwa globalizacja umożliwi osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.

Zwyczajowo, spółdzielczość koncentruje się na sprawach lokalnych społeczności i ich członków. Obecnie spółdzielnie powinny przystosować się do nowej rzeczywistości, jaką jest powiększenie rynku. Wiele z nich przystosowało się już do nowych warunków poprzez zróżnicowanie produkcji, oferowanie wysokiej jakości produktów i usług po konkurencyjnych cenach oraz korzystanie z technologii informacyjnej. Jednak można zrobić jeszcze więcej. Rozwój międzynarodowych kontaktów pomiędzy lokalnymi spółdzielniami jest ważnym elementem procesu wymiany informacji biznesowych i finansowych, sprzyjającym zwiększeniu dostępu do rynku. Przemyślane fuzje spółdzielni w obrębie tego samego sektora przyczynią się do redukcji kosztów, wzrostu wydajności i zwiększenia siły przetargowej. Ponadto, należy korzystać z nowych form pozyskiwania kapitału.

Rządy i międzynarodowe organizacje powinny zapewnić spółdzielniom oraz małym podmiotom gospodarczym równe traktowanie w środowisku politycznym i ekonomicznym. Konieczne jest więc, by polityka i prawo sprzyjały rozwojowi i przystosowywaniu się spółdzielczości do nowej rzeczywistości. Dlatego też Rodzina Narodów Zjednoczonych tak aktywnie działa w Komitecie ds. Promocji i Rozwoju Spółdzielni.

Poprzez wspomaganie rozwoju spółdzielni na całym świecie, rządy, międzynarodowe organizacje oraz Narody Zjednoczone pomagają spółdzielczości pełnić jej ważną rolę w drodze do uczciwej globalizacji. W Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości połączmy nasze siły, aby osiągnąć ten cel.

2004-06-30

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×