facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji
16 listopada 2006 r.

W ostatnich latach na świecie zauważono gwałtowny wzrost nietolerancji, ekstremizmu i przemocy. To niepokojące zjawisko wynika z rosnącej tendencji do podkreślania własnej odrębności, nie jest natomiast kwestią zróżnicowanych poglądów czy zainteresowań.

Zarówno poszczególne osoby, jak i całe wspólnoty są celem przemocy i brutalnych działań wyłącznie z powodu swojej przynależności etnicznej, religijnej, narodowej lub innej. Wszelkie zagrożenia, począwszy od masowego ludobójstwa po doświadczaną na co dzień hipokryzję, powinny niepokoić nas wszystkich. Każdy z nas powinien przestrzegać wartości i zasad związanych z tolerancją, pluralizmem, wzajemnym poszanowaniem i pokojowym współistnieniem. Zawsze musimy być gotowi, aby zmieniać stereotypy, korygować wypaczone wizerunki i występować w obronie ofiar dyskryminacji.

Zwalczanie nietolerancji jest kwestią ochrony prawnej. Prawo do wolności wyznania oraz wolności od dyskryminacji z powodów religijnych, już dawno zostały zagwarantowane w prawie międzynarodowym oraz ustawodawstwie wielu krajów.

Jednak prawo stanowi jedynie punkt wyjścia. Każda strategia mająca na celu budowanie porozumienia musi mieć mocne oparcie w  edukacji obejmującej inne religie, tradycje i kultury – po to by mity i wypaczenia pozostały tylko mitami i wypaczeniami. Musimy również stwarzać możliwości dla młodych ludzi, oferując im wiarygodną alternatywę dla nienawiści i ekstremizmu. Musimy również starać się by media nie były wykorzystywane do szerzenia nienawiści i upokarzania, jednocześnie gwarantując im wolność słowa.

We wszystkich tych działaniach niezbędne jest przewodnictwo instytucji publicznych oraz liderów społecznych. Organizacja Narodów Zjednoczonych poza szeroko zakrojoną i długotrwałą pracą na rzecz ochrony praw człowieka, zainicjowała również „Przymierze Cywilizacji” mające na celu przezwyciężenie podziałów i uprzedzeń mogących stanowić zagrożenie dla pokoju na świecie.

Jednakże inicjatywom publicznym muszą towarzyszyć starania każdego człowieka. W Międzynarodowym Dniu Tolerancji przyznajmy, że różnorodność poglądów, religii i postępowań jest cennym darem, a nie zagrożeniem. Podejmujmy starania by kształtować bardziej tolerancyjne społeczności oddane idei tolerancji.

2006-11-15

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×