facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników
Misji Pokojowych ONZ
29 maja 2006 r.

Kiedy w dniu 29 maja 1948 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała pierwszą misję pokojową, niewiele osób obecnych na sali obrad Rady mogło przewidzieć jak bardzo od tego czasu zmienią się operacje pokojowe NZ. Dawno już minęły dni, gdy lekko uzbrojony personel wojskowy pieszo patrolował obszar zawieszenia broni pomiędzy suwerennymi państwami. Operacje pokojowe ONZ są obecnie coraz bardziej złożone i wielowymiarowe - wykraczają poza monitorowanie przestrzegania zawieszenia broni, a ich zadaniem jest odbudowa państw dotkniętych konfliktem, często dziesiątki lat po jego zakończeniu. Żołnierze w błękitnych hełmach i personel cywilny pracują wspólnie organizując wybory, wdrażając reformy policji i systemu prawnego, promując i chroniąc prawa człowieka, przeprowadzając operacje rozminowywania, propagując równość płci, dokonując dobrowolnej demobilizacji kombatantów oraz wspierając powrót do domów uchodźców i osób wysiedlonych. Zwłaszcza w ubiegłym roku policja O NZ odegrała bardziej znaczącą rolę, wypełniając lukę między zadaniami sił zbrojnych ONZ, a lokalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, które nie są w stanie w pełni utrzymać porządku publicznego w często napiętych sytuacjach panujących w krajach dotkniętych konfliktem.

Ta nieoceniona praca niesie ze sobą ryzyko. W 2005 roku zginęło więcej uczestników operacji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych niż w jakimkolwiek roku w poprzedniej dekadzie – 124 uczestników misji pochodzących z 46 krajów straciło życie w wyniku przemocy, chorób lub wypadków. Do tej pory w 2006 roku, podczas wypełniania obowiązków, zginęły kolejne 32 osoby, w tym ośmiu żołnierzy z Gwatemali, którzy oddali życie niosąc pokój dla nękanego konfliktem wschodniego regionu Demokratycznej Republiki Konga. Ponadto liczba narażonych na ryzyko uczestników misji pokojowych gwałtownie wzrosła i nadal się powiększa. Obecnie ponad 72 tysiące personelu mundurowego i 15 tysięcy pracowników cywilnych pełni służbę w 18 operacjach pokojowych, zarządzanych przez Departament Misji Pokojowych ONZ. Sprawia to, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest największą wielostronną instytucją zaangażowaną w proces stabilizacji państw dotkniętych konfliktami na całym świecie.

Zapotrzebowanie na operacje pokojowe ONZ odzwierciedla rosnące zaufanie do kompetencji Organizacji w zakresie zażegnywania napięć i przywracania stabilizacji. Z kolei to zaufanie idzie w parze ze wsparciem państw członkowskich. W chwili obecnej w misjach pokojowych uczestniczy personel mundurowy wysyłany przez 108 państw, przy czym w misji w Sudanie biorą udział przedstawiciele 71 krajów. Jest to najbardziej zróżnicowana koalicja, jaka do tej pory się zawiązała. Indie, Pakistan i Bangladesz są państwami, które mają największy udział w misjach, zapewniając łącznie ponad 40 procent uczestników operacji pokojowych ONZ. Dlatego też państwa te poniosły największe straty.

Ponieważ utrzymywanie pokoju staje się podstawową funkcją Organizacji oraz zwiększa się liczba personelu, który dołącza do dużej już grupy osób pełniących służbę w niebezpiecznych operacjach terenowych, niezwykle ważne jest by uczestnicy misji otrzymywali większe profesjonalne i odpowiadające potrzebom wsparcie instytucjonalne. Jesteśmy zdecydowani osiągnąć ten cel dokonując przełomowych reform w zakresie zarządzania i nadzoru oraz poprzez ścisłe wdrażanie najwyższych standardów postępowania i polityki zerowej tolerancji wobec wykorzystywania seksualnego i nadużyć. Prosimy także państwa członkowskie i państwa wysyłające wojska by stosowały się do naszego postanowienia w tej istotnej kwestii.

Powołanie Komisji Budowania Pokoju jest innym istotnym krokiem naprzód. Dzięki stałej koncentracji na wyjątkowych problemach przemian zachodzących w regionach dotkniętych konfliktem, celem działań Komisji będzie zapobieganie sytuacjom ponownego popadania państw w konflikt – zjawisku, które obserwowaliśmy zbyt często i które wymagało powrotu uczestników misji do krajów, w których nie udało się utrzymać pokoju.

W tym Międzynarodowym Dniu Uczestników Misji Pokojowych złóżmy hołd mężczyznom i kobietom z krajów całego świata, którzy bezinteresownie, niestrudzenie i bez lęku pełnią służbę w operacjach pokojowych ONZ. Pamiętajmy bohaterów, którzy oddali swoje życie w służbie pokojowi w krajach odległych od kraju rodzinnego. I potwierdźmy nasze zaangażowanie w budowanie świata wolnego od plagi wojny.

2006-05-26

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×