facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia
Upamiętniającego Zniesienie Niewolnictwa
2 grudnia 2007 r.

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienia Niewolnictwa powinien być obchodzony jedynie jako dzień pamięci i stanowić uzupełnienie do książek historycznych przedstawiających obraz najgorszych przestępstw w dziejach ludzkości. Jednak tak nie jest.

Przeciwnie – miliony ludzi nadal wiodą życie współczesnych niewolników, stają się ofiarami odrażających praktyk, takich jak handel ludźmi, praca przymusowa czy wymuszona prostytucja. Niezliczone dzieci są zmuszane do bycia żołnierzami, do pracy w przedsiębiorstwach wyzyskujących robotników lub są sprzedawane przez zdesperowane rodziny. Kobiety są traktowane bezwzględnie i handluje się nimi niczym towarem. Całe gospodarstwa domowe i wioski pracują w niewoli, by spłacić długi.

Fakt, że te potworności mają miejsce w dzisiejszym świecie powinien napawać nas wszystkich wstydem. Powinniśmy wykazać oburzenie, gdy zdamy sobie sprawę, że w wielu przypadkach takie praktyki są usankcjonowane, wspierane bądź ignorowane przez tych, którzy mają władzę i ponoszą odpowiedzialność za ich eliminację. Jednak to przede wszystkim los osób zniewolonych powinien pobudzić nas do podejmowania działań.

Do każdego z nas należy decyzja, czy sprzeciwimy się zbrodniom, które pozbawiają niezliczone ofiary wolności, godności i łamią ich prawa człowieka. Musimy współpracować, by zagwarantować równe prawa wszystkim ludziom, co zostało obiecane w Karcie Narodów Zjednoczonych. Musimy wspólnie nadać znaczenie słowom zapisanym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: „Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności”.

Żaden człowiek, żadna społeczność i żaden kraj nie mogą pozostać bierne wobec tego zła. Niewolnictwo jest problemem wszystkich regionów i wszystkich rządów. Należy je zwalczać na każdym poziomie: krajowym, regionalnym i globalnym. Musimy także postarać się zrozumieć, dlaczego i jak to jest możliwe, że niewolnictwo jest tak powszechne w tak „cywilizowanych” czasach. Musimy uznać, że trwałe ubóstwo, wykluczenie społeczne i szeroko rozpowszechniona dyskryminacja powodują umacnianie się tej praktyki. Osoby, które czerpią korzyści z niewolnictwa rosną w siłę kosztem zrozpaczonych, ubogich i pozbawionych szans ludzi.

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest głęboko zaangażowana w walkę z niewolnictwem. W tym roku Rada Praw Człowieka ustanowiła nowy mandat upoważniający do stosowania Specjalnych Procedur i powołała Specjalnego Sprawozdawcę do spraw Współczesnych Form Niewolnictwa. Ten mandat będzie odgrywał wiodącą rolę w walce z niewolnictwem, prowadzonej w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi Organizacji Narodów Zjednoczonych, partnerskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i grupami zrzeszającymi ofiary.

W Międzynarodowym Dniu Upamiętniającym Zniesienie Niewolnictwa potwierdźmy, że godność wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci jest przyrodzoną cechą. Zwiększmy nasze starania i stwórzmy społeczeństwa, w których niewolnictwo będzie rzeczywiście jedynie pojęciem występującym w podręcznikach do historii.2007-12-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×