facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem
17 października 2008 r.

Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem – „Prawa Człowieka i Godność Osób Żyjących w Ubóstwie” – nawiązuje do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka sprzed 60 lat. Deklaracja stwierdza, że „każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny”.

Sześćdziesiąt lat później, nadal setki milionów ludzi jest pozbawionych podstawowych praw człowieka, takich jak dostęp do żywności, schronienia, edukacji i godnych warunków pracy. Ci, którzy żyją w ubóstwie często narażeni są na wykluczenie społeczne, dyskryminację i nie mają wpływu na swoją sytuację. Ubóstwo obdziera biednych z godności ludzkiej.

Nasze wysiłki na rzecz walki z ubóstwem muszą skupiać uwagę na poszanowaniu praw człowieka i godności wszystkich ludzi. Działania muszą wykraczać poza podstawowe potrzeby materialne i odnosić się również do dyskryminacji i nierówności. Oznacza to zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do zasobów, których potrzebują do wydźwignięcia się z ubóstwa – do ziemi, kapitału, wiedzy i praktycznych umiejętności. Oznacza to uwłasnowolnienie biednych, by efektywnie uczestniczyli w podejmowaniu decyzji i w innych działaniach, które bezpośrednio wpływają na ich życie.

Obecna, niepewna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zadanie to jest jeszcze większym i bardziej istotnym wyzwaniem. Wzrastające ceny żywności i paliw oraz globalny kryzys finansowy mogą zaprzepaścić postęp poczyniony w redukcji ubóstwa i głodu w wielu częściach świata. Ocenia się, że 100 milionów ludzi jest obecnie zagrożonych popadnięciem w ubóstwo.

Na spotkaniu wysokiego szczebla we wrześniu tego roku rządy państw potwierdziły swoje zobowiązania na rzecz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Wiele zobowiązało się do przeznaczenia nowych zasobów w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, zwalczania chorób, zapewnienia dostępu do wody, warunków sanitarnych i zarządzania kryzysem finansowym. Zobowiązania te nie są formą dobroczynności, ale obowiązkiem w dążeniu do zapewnienia przestrzegania praw człowieka wszystkich ludzi. Jeśli nie spełnimy naszej obietnicy związanej z Milenijnymi Celami Rozwoju, stworzymy warunki dla większej niedoli ludzkiej i ograniczymy globalne bezpieczeństwo.

Ubóstwo nie zostanie wyeliminowane bez należytego respektu dla praw człowieka. W tegorocznym Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem opowiedzmy się za poszanowaniem przyrodzonej godności człowieka i równymi prawami dla wszystkich ludzi oraz za uczynieniem świata wolnego od ubóstwa i niesprawiedliwości.


2008-10-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×