facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania
i Ograniczania Skutków Katastrof
10 października 2007 r.

Prawie trzy lata temu państwa przyjęły Plan z Hyogo - program działań mający na celu zmniejszenie skutków klęsk żywiołowych. W Międzynarodowym Dniu Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof pamiętamy o kataklizmach, które niedawno wydarzyły się na świecie – o powodziach, ulewach i suszach. Przypominają nam one o druzgocących skutkach klęsk żywiołowych i potencjalnie szkodliwych efektach ocieplania się planety. Pełne zaangażowanie się w zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami nigdy wcześniej nie było sprawą tak naglącą, jak obecnie.

Zapobieganie katastrofom i  ich skutkom wiąże się z zaostrzeniem prawa budowlanego, dobrym planowaniem zagospodarowania terenów, polepszeniem systemów wczesnego ostrzegania, dobrym zarządzaniem środowiskiem i  planami ewakuacji, a przede wszystkim z  edukacją. Oznacza także uświadamianie społecznościom i  każdemu człowiekowi zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi oraz nauczanie, jak należy zachować się w obliczu takich zagrożeń.

Naszym moralnym, społecznym i ekonomicznym zobowiązaniem jest budowa bezpiecznych społeczeństw i narodów. W ubiegłym roku ruszyła światowa kampania społeczna pod hasłem „Zapobieganie klęską żywiołowym i ich skutkom zaczyna się w szkole”. Jej celem jest zmobilizowanie rządów państw, społeczeństw i pojedynczych osób do wprowadzania tematyki zapobiegania katastrofom do programów nauczania oraz do zapewnienia, że budynki szkolne będą budowane lub modernizowane tak, by przetrwały podczas katastrof.

Zapobieganie i ograniczanie skutków klęsk żywiołowych jest naszą wspólną sprawą. Każdy z nas może przyczynić się do podniesienia świadomości i zmniejszenia naszej bezbronności wobec przyszłych katastrof. Wzywam wszystkie zaangażowane strony – państwa, społeczeństwa obywatelskie, międzynarodowe organizacje finansowe i inne organizacje międzynarodowe, by zainwestowały w działania na rzecz zapobiegania i ograniczania skutków klęsk żywiołowych, oraz by skutecznie wdrożyły Plan z Hyogo, a  tym samym podjęły konkretne działania mające zmniejszyć naszą bezbronność wobec katastrof. W tym Międzynarodowym Dniu ponownie potwierdźmy nasze zaangażowanie w  realizację tej misji.


2007-10-09

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×