facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Roku Warunków Sanitarnych
21 listopada 2007 r.

Właściwe warunki sanitarne i dostęp do infrastruktury sanitarnej są jedną z najważniejszych i niedocenianych potrzeb ludzkich. Są niczym innym jak podstawową kwestią zapewniającą godność i prawa człowieka. Są fundamentem rozwoju ekonomicznego i ochrony środowiska. Głęboko wiążą się ze wszystkimi Milenijnymi Celami Rozwoju, a w szczególności tymi, które dotyczą środowiska, edukacji, równości płci, ograniczenia umieralności dzieci i ubóstwa.

Międzynarodowe wysiłki w celu zapewnienia dostępu do infrastruktury sanitarnej nie przyniosły spodziewanych efektów. Dzisiaj ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie nie ma dostępu do podstawowych systemów sanitarnych. W krajach rozwijających się około 90% ścieków jest odprowadzanych do nurtów wodnych bez wcześniejszego oczyszczenia, zanieczyszczając wodę pitną. Szacuje się, że każdego tygodnia 42,000 ludzi umiera na choroby spowodowane niską jakością wody i brakiem podstawowych systemów sanitarnych. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.

Międzynarodowy Rok Warunków Sanitarnych ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne NZ ma na celu ułatwienie podjęcia globalnych inicjatyw w zakresie dostępu do systemów sanitarnych. Tworzy platformę, która nadaje tej problematyce znaczenie priorytetowe. Umożliwia włączenie kwestii warunków sanitarnych w działania międzynarodowej społeczności. Przyspieszy realizację Milenijnych Celów Rozwoju, które zakładają, że do 2015 r. zmniejszy się o połowę liczba ludzi bez dostępu do wody pitnej i podstawowych warunków sanitarnych.

Inwestowanie w infrastrukturę sanitarną jest jednym z najważniejszych zadań dla każdego kraju. Wydając jednego dolara na poprawę warunków sanitarnych, zaoszczędza się 9 dolarów na wydatki związane ze zdrowiem, edukacją, rozwojem społecznym i gospodarczym.

Ogłaszając Międzynarodowy Rok Warunków Sanitarnych, wzywam społeczność międzynarodową, rządy krajów i społeczeństwa obywatelskie do podjęcia tematu warunków sanitarnych na niespotykaną dotąd skalę. Niech Rok zakończy się globalnymi sukcesami, przynoszącymi niezaprzeczalne, pozytywne zmiany miliardom ludzi, którzy nie mogą korzystać z osiągnięć dobrobytu.

2007-11-22

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×