facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Habitatu
6 października 2003 r.

Wzrost nakładów inwestycyjnych jest kluczowym warunkiem zapewnienia ubogim mieszkańcom miast odpowiednich warunków sanitarnych i czystej wody, stwierdza Sekretarz Generalny ONZ w przesłaniu z okazji Światowego Dnia Habitatu.

Hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Habitatu: „Woda i urządzenia sanitarne dla miast” zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia ubogim mieszkańcom miast dostępu do wody i odpowiednich urządzeń sanitarnych.

Świat ulega gwałtownej urbanizacji. Prawie połowa mieszkańców naszego globu żyje dziś w metropoliach i miastach. Są jednak wśród nich ludzie – a jest ich przynajmniej 1 miliard – którzy cierpią z powodu niebezpiecznych i poniżających warunków życia związanych z brakiem czystej wody i urządzeń sanitarnych. W Afryce, odpowiedniego zaopatrzenia w wodę pozbawionych jest aż połowa mieszkańców miast, czyli 150 milionów ludzi, a więcej niż połowa, czyli 180 milionów, nie korzysta z urządzeń sanitarnych. W Azji bez dostępu do czystej wody żyje również połowa ludności miejskiej, czyli 700 milionów osób, a 800 milionów nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych. W Ameryce Łacińskiej liczby te wynoszą, odpowiednio, 120 i 150 milionów ludzi. We wszystkich częściach świata ludzie ubodzy płacą za wodę zazwyczaj znacznie więcej niż ludzie bogaci. Co więcej, rządy, międzynarodowe instytucje finansowe i agencje pomocowe skupiają swą uwagę na terenach wiejskich, zakładając, że ubodzy mieszkańcy miast są w stosunkowo lepszej sytuacji, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę i urządzenia sanitarne. Tymczasem, widać coraz wyraźniej, że liczba mieszkańców miast, którzy nie mają odpowiedniego dostępu do wody i sanitariatów, jest znacznie wyższa, niż podają oficjalne statystyki.

Niezbędnym warunkiem stworzenia podstawowej infrastruktury jest wzrost nakładów inwestycyjnych, czy to w ramach przedsięwzięć na szczeblu lokalnym czy ogólnonarodowych projektów. Dla osiągnięcia tego celu ważny jest uczestnictwo lokalnych społeczności, skuteczne zarządzanie oraz partnerstwo między sektorem publicznym a prywatnym. Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że w krajach rozwijających się straty wody dostarczanej do miast, spowodowane wyciekami lub złym zarządzaniem, sięgają aż 5O%. W związku z tym należy położyć większy nacisk na strategie zarządzania, które doprowadzą do wzrostu efektywności, poprawy technicznego stanu sieci wodociągowych i – dzięki usprawnieniu systemu billingowego - zwiększą dochody władz samorządowych. Strategie i metody gospodarki wodnej muszą objąć szczebel regionalny, ogólnokrajowy oraz wszystkich użytkowników wody, w tym rolnictwo, na które przypada ponad 75% spożycia pitnej wody.

Metropolie i miasta zawsze dawały szanse na lepsze życie, ale dla ludzi pozbawionych odpowiedniego schronienia i podstawowych usług miasto może być jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na Ziemi. Opowiadając się za Milenijnymi Celami Rozwoju, rządy zobowiązały się, że do 2015 roku ograniczą o połowę liczbę ludzi bez dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych, a do 2020 roku poprawią warunki bytowe przynajmniej 100 milionów mieszkańców slumsów. W Światowym Dniu Habitatu niech każdy z nas zadeklaruje swój wkład w zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych i czystej wody wszystkim mieszkańcom miast na świecie.

2003-10-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×