facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Habitatu
6 października 2008 r.

Wiele z najważniejszych wyzwań przed którymi stoi współczesny świat, między innymi ubóstwo, katastrofy naturalne, wzrost cen żywości i paliw, są w dużym stopniu związane z gwałtowną urbanizacją.

Urbanizacja na zawsze zmienia nasz sposób użytkowania ziemi, wody i energii. Umiejętnie przeprowadzona poszerza krąg naszych możliwości, ułatwiając ludziom życie. Dokonana nieprawidłowo obniża poziom bezpieczeństwa, niszczy środowisko i wzmaga marginalizację tych, którzy już są wykluczeni z życia społeczeństwa i cierpią niedostatek.

Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Habitatu są „harmonijne miasta”. Nie sposób twierdzić, że w naszym gwałtownie urbanizującym się świecie panuje harmonia, podczas gdy mieszkańcy slumsów nie mają dostępu do pracy i lepszych warunków bytowania. Nie możemy również mówić o harmonijnym rozwoju świata, jeśli ekspansja terenów miejskich odbywa się kosztem środowiska naturalnego.

Milenijne Cele Rozwoju nawołują do znaczącej poprawy warunków życia co najmniej 100 milionów mieszkańców slumsów do roku 2020. W 2005 roku nieco ponad jedna trzecia populacji miejskiej w krajach rozwijających się żyła w slumsach. W Afryce Subsaharyjskiej odsetek ten wynosił ponad 60 procent. Oznacza to, że niezbędne są duże inwestycje, między innymi w celu zapewnienia dostępu do wody, warunków sanitarnych, trwałego budownictwa oraz zapewnienia wystarczającej przestrzeni życiowej. Należy podkreślić, że nawet w tym regionie i innych, w których sytuacja jest lepsza, proste, niekosztowne działania mogłoby przynieść efekty.

Miasta posiadają ogromny potencjał – mogą być miejscami rozwijającymi się w sposób zrównoważony, gdzie w harmonii żyją osoby pochodzące z różnych grup, kręgów społecznych i kulturowych oraz gdzie godne warunki życia są wynikiem niskiego zużycia energii, surowców i obniżenia poziomu produkcji odpadów. Podczas Światowego Dnia Habitatu wzywam wszystkich uczestniczących w procesach urbanizacji do wzmożenia wysiłków, by potencjał ten nie został zaprzepaszczony. Wzywam do tworzenia godnych warunków życia dla kobiet, mężczyzn i dzieci, pamiętając o ochronie środowiska naturalnego oraz promocji rozwoju opartego na zielonych i inteligentnych technologiach.


2008-10-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×