facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Ludności
11 lipca 2005 r.

Tegoroczny Światowy Dzień Ludności jest okazją by zwrócić uwagę na znaczenie równości płci dla uwłasnowolnienia kobiet i na poszanowanie praw człowieka z korzyścią dla wszystkich ludzi – mężczyzn, kobiet, chłopców i dziewcząt.

Równość mężczyzn i kobiet jest wiodącą regułą przyświecającą działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych, zapisaną w Karcie Narodów Zjednoczonych. Równość płci znajduje się w centrum uwagi społeczności świata, której wysiłki skierowane są na uwolnienie ludzi od strachu i niedostatku. Państwa wyraziły swą wolę spełnienia tych dążeń, potwierdziły ją w Deklaracji Milenijnej i Milenijnych Celach Rozwoju. Podczas Międzynarodowej Konferencji ds. Ludności i Rozwoju w 1994 roku uznano, że równość płci i uwłasnowolnienie kobiet są celami samymi w sobie i stanowią podwaliny rozwoju. Równość płci wiąże się z inwestycjami w edukację, poprawę zdrowia reprodukcyjnego, zwiększeniem możliwości ekonomicznych dla kobiet. Inwestycje te są poważnym czynnikiem przeciwdziałającym ubóstwu ludzi.

Dyskryminacja ogranicza równość płci i wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Społeczeństwa odnotowują „brak” dziewcząt, ponieważ ich rodzice wolą mieć synów. Więcej dziewcząt niż chłopców nie chodzi do szkoły, dziewczynkom odmawia się prawa do edukacji i zamyka drogę do lepszego życia, zubażając przy tym społeczność, w której żyją. Nędza, dyskryminacja płci i przemoc sprzyjają rozprzestrzenianiu się epidemii AIDS. We wszystkich regionach świata wzrasta liczba kobiet i dorastających dziewcząt zakażonych wirusem HIV. W niektórych częściach świata śmiertelność matek jest alarmująco wysoka. Dzieci zostają bez matczynej miłości i opieki.

Przed kobietami stoją wielkie wyzwania. Na całym świecie mobilizują się, by walczyć o swoje prawa i odnoszą na tym polu duże sukcesy. Debaty na temat praw człowieka i rozwoju, toczące się na krajowych i międzynarodowych forach, koncentrują się wokół kwestii równości płci i uwłasnowolnienia kobiet. Wiele państw wdraża prawo i polityki promujące prawa kobiet, wspiera rozwój świadczeń zdrowotnych. Coraz więcej kobiet aktywnie uczestniczy w życiu politycznym i więcej mężczyzn staje się współodpowiedzialnymi za zmiany.

W tegorocznym Międzynarodowym Dniu Ludności wyraźmy swoją wolę w kwestii uwłasnowolnienia kobiet i dziewcząt, zaangażujmy się w realizację celu równości płci. Pamiętajmy o tym, że każde społeczeństwo, które pragnie pokonać ubóstwo, głód, choroby i które pragnie zapobiec konfliktom zbrojnym, powinno w pełni wykorzystać zdolności i możliwości wszystkich swoich członków.

2005-07-11

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×