facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Ludzkich Siedlisk
4 października 2004 r.

Temat tegorocznego Światowego Dnia Ludzkich Siedlisk “Miasta – siła napędowa rozwoju obszarów wiejskich” zwraca uwagę wszystkim, a zwłaszcza decydentom wszystkich szczebli, kreujących politykę rozwojową, że miasta i wsie nie mogą być traktowane odrębnie. Stanowią one bowiem nierozerwalną całość pod względem gospodarczym i społecznym.

Miasta i wsie oddziałują na siebie wzajemnie. Osoby migrują do miast w celach zarobkowych i wspierają finansowo swoje rodziny na wsi. Miasta wchłaniają nadmiar ludności wiejskiej, stanowiąc zarazem rynek zbytu dla płodów rolnych i innych produktów wiejskich. Usługi i instytucje użyteczności publicznej, takie jak uniwersytety i szpitale, często są dostępne tylko w miastach. Miasta są również miejscem lokalizacji większości globalnych inwestycji, co sprzyja wzrostowi popytu na towary oraz siłę roboczą pochodzącą z terenów wiejskich.

W ciągu następnych 25 lat rzeczywisty przyrost populacji ludności nastąpi głównie w miastach, przede wszystkim w państwach rozwijających się. Najszybciej rozwijać się będą miasta średnie i małe, położone blisko obszarów wiejskich. Rozwój takich miast może okazać się korzystny dla wsi, może również łagodzić problemy związane z wielkimi aglomeracjami miejskimi. W tym celu potrzebne są skuteczne i sprawne metody zarządzania oraz znaczne nakłady inwestycyjne w sferze komunikacji, transportu i pozostałej infrastruktury. Należy również skoordynować wysiłki zmierzające do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do stosownych świadczeń i usług.

Jest oczywiste, że istnieją różnice w rozwoju miast i wsi, które wymagają odmiennego podejścia, jednak zrównoważony rozwój nie powinien koncentrować się wyłącznie na jednym z tych obszarów. Podczas tegorocznego Światowego Dnia Ludzkich Siedlisk należy podkreślić decydujący wpływ miast na rozwój obszarów wiejskich i spojrzeć na rozwój w sposób kompleksowy, który uwzględni wzajemne oddziaływanie.

2004-10-01

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×