facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Oceanów
8 czerwca 2024 r.

Ocean podtrzymuje i wzbogaca całe życie na Ziemi.
 
Ale nasz ocean ma kłopoty, a winę za to ponosimy my sami.
 
Zmiany klimatu powodują podnoszenie się poziomu mórz i zagrażają istnieniu małych rozwijających się państw wyspiarskich oraz ludności przybrzeżnej.
 
Rekordowe temperatury mórz wywołują ekstremalne zjawiska pogodowe, które mają wpływ na nas wszystkich.
 
Zakwaszenie oceanów niszczy rafy koralowe, przerywając kluczowe ogniwo w łańcuchach pokarmowych, a także zagrażając turystyce i lokalnym gospodarkom.
 
Niezrównoważony rozwój obszarów przybrzeżnych, przełowienie, wydobycie głębinowe, niekontrolowane zanieczyszczenie i odpady z tworzyw sztucznych sieją spustoszenie w ekosystemach morskich na całym świecie.
 
Widać jednak promyk nadziei.
 
W 2023 roku Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło historyczne Porozumienie w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza dotyczące ochrony i zrównoważonego użytkowania morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową – najważniejszy nowy traktat dotyczący zarządzania oceanami od dziesięcioleci. 
 
Trwający proces opracowywania prawnie wiążącego traktatu, mającego na celu wyeliminowanie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, stanowi kolejną okazję do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest ochrona oceanów.
 
Niedawna opinia Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza to kolejny przełom, wzywający państwa do podjęcia działań w celu ograniczenia, kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniu mórz, które jest spowodowane emisjami gazów cieplarnianych.
 
Tegoroczny Szczyt Przyszłości i przyszłoroczna konferencja ONZ na temat oceanów we Francji to kolejne okazje do zaangażowania się w działania, które mogą przywrócić i chronić morskie i przybrzeżne ekosystemy.
 
Nadszedł czas, aby rządy, przedsiębiorstwa, inwestorzy, naukowcy i społeczności zjednoczyli się w obronie naszych oceanów.
 
W Światowym Dniu Oceanów wzbudźmy nowe pokłady działań na rzecz naszego oceanu.
 
***
 

2024-06-06

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×