facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji
Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej
20 lutego 2009 r.

Sprawiedliwość społeczna jest warunkiem pokojowego i pomyślnego współistnienia ludzi w każdym kraju. Rzutuje na relacje między państwami. Przestrzegamy zasad sprawiedliwości społecznej wtedy, gdy promujemy równość między mężczyznami i kobietami, prawa ludów tubylczych i migrantów. Dokonujemy postępu w kwestii sprawiedliwości społecznej gdy usuwamy bariery, o które ludzie się potykają ze względu na płeć, wieku, rasę, pochodzenie etniczne, religię, kulturę czy niepełnosprawność.

Dla Organizacji Narodów Zjednoczonych poszukiwanie społecznej sprawiedliwości dla wszystkich ludzi na świecie stanowi sedno globalnej misji, jaką jest promowanie rozwoju i godności ludzkiej. Przyjęcie przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) w ubiegłym roku Deklaracji w Sprawie Sprawiedliwości Społecznej na rzecz Uczciwej Globalizacji to tylko jeden z ostatnich przykładów wskazujących na zaangażowanie ONZ w kwestię sprawiedliwości społecznej. Deklaracja skupia się na zagwarantowaniu wszystkim ludziom uczciwego dostępu do owoców dobrobytu poprzez zatrudnienie, ochronę socjalną, dialog społeczny czy stosowanie powszechnych praw i zasad.

Niestety, sprawiedliwość społeczna nadal pozostaje ulotnym marzeniem dla przerażająco dużej części społeczeństwa. Skraje ubóstwo, głód, dyskryminacja i odmowa przestrzegania praw człowieka są skazą kalającą naszą ludzką moralność. W dobie globalnego kryzysu finansowego istnieje zagrożenie, że dolegliwości te mogą się nasilić.

W tym roku po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej, proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne w 2007 r. Ma on na celu uwypuklenie znaczącej roli sprawiedliwości społecznej jako imperatywu etycznego, którym powinniśmy się kierować w naszych działaniach.

Globalna stabilizacja i pomyślność zależy od zapewnienia ludziom zadawalającego poziomu dobrobytu i równości szans. Brak sprawiedliwości społecznej powinno być postrzegane jako zniewaga dla wszystkich ludzi na świecie. Podczas tych pierwszych obchodów potwierdźmy raz jeszcze nasze oddanie zasadom sprawiedliwości społecznej i wyraźmy silną chęć poszukiwania strategii i polityk służącym jej osiągnięciu.


2009-02-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×