facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji
Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego
17 maja 2007 r.

Od czasu wynalezienia telegrafu w połowie XIX wieku Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) jest jedną z czołowych organizacji, służących polepszeniu komunikacji między ludźmi na całym świecie. Dziś ITU zapewnia rządom, sektorowi prywatnemu i społeczeństwu obywatelskiemu doradztwo i pomoc ekspertów w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), począwszy od tradycyjnych technik telekomunikacyjnych aż po najnowsze osiągnięcia z zakresu cyberprzestrzeni. Wraz z pomyślnym zakończeniem dwóch etapów Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego cały system Narodów Zjednoczonych zaangażował się w realizację planu działań, wiążącego nowe technologie z problematyką rozwoju.

Tematem tegorocznych obchodów jest „łączenie młodych”. Ludzie młodzi stanowią najliczniejszą i najbardziej podatną na wiedzę o nowych technologiach grupę użytkowników. A jednak rewolucja cyfrowa pozostaje poza zasięgiem wielu z nich, zwłaszcza młodych dziewcząt i kobiet, a także mieszkańców odległych i słabo rozwiniętych regionów.

Dlatego zachęcam decydentów politycznych i liderów świata biznesu do wypracowania wspólnych rozwiązań i współpracy z dziećmi i młodzieżą w celu opracowania odpowiednich technologii, zastosowań i usług, ułatwiających im dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Młodzi ludzie, korzystający z nowych technologii, często przodują w zdobywaniu wiedzy i względnie łatwo udaje im się „przeskakiwać” bariery komunikacyjne. Często młodzi ludzie stanowią siłę napędową innowacji w dziedzinie rozwoju nowych technologii i ich wykorzystania. Jednak „przepaść cyfrowa” spycha wielu na margines i uniemożliwia im czerpanie korzyści płynących z globalizacji. A przecież młodzi ludzie na całym świecie powinni mieć równe szanse wyjścia z nędzy i analfabetyzmu oraz pełnego rozwoju swego potencjału.

Promujmy zatem przyszłościowe polityki społeczne, innowacyjne rozwiązania biznesowe i kreatywne rozwiązania technologiczne. Dzięki nim młodzi ludzie zyskają większą wiedzę i staną się uczestnikami ogólnoświatowego wyzwania jakim jest realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Wykorzystajmy całkowicie możliwości, jakie oferują Światowy Sojusz dla Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz Rozwoju, Forum Zarządzania Internetem, Fundusz Solidarności Cyfrowej, Plan Działań ITU z Doha i wiele innych ważnych mechanizmów, pozwalających na realizację postanowień Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego. Z okazji obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego zachęcam do zrobienia wszystkiego, by połączyć młodych ludzi i utworzyć społeczeństwo informacyjne otwarte dla każdego i nastawione na rozwój.


2007-05-10

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×