facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Telewizji
21 listopada 2003 r.

Przed kilkudziesięciu laty Marshall McLuhan przewidywał, że za sprawą telewizji wszyscy ludzie na Ziemi staną się sąsiadami - mieszkańcami “globalnej wioski”. Jego wizja nigdy nie była tak realna, jak w dzisiejszych czasach, w których przekazy satelitarne i inne technologie umożliwiają telewizji swobodne przekraczanie granic. Ludność świata staje się w coraz większym stopniu gigantycznym społeczeństwem informacyjnym, a telewizja – jako najpotężniejszy środek komunikacji – jest jednym z jego filarów.

Telewizja ma ogromne możliwości czynienia dobra. Może pomóc ogromnym rzeszom ludzi zrozumieć świat, który ich otacza jak również uświadomić nam, jak bardzo jesteśmy podobni do naszych bliskich i dalekich sąsiadów. Pozwala ukazać w pełnym świetle ciemne zakątki świata, nękane przez ignorancję i nienawiść. Przemysł telewizyjny ma także wyjątkowe możliwości promowania wzajemnego zrozumienia i tolerancji, przekazując treści dotyczące zarówno możnych tego świata, jak również ludzi pozbawionych wszelkiej władzy. Telewizja opowiada nie tylko o życiu mieszkańców najbogatszych enklaw naszego globu, ale również mieszkańców krajów rozwijających się, którzy stanowią ponad połowę ludności Ziemi.

W przyszłym miesiącu w Genewie odbędzie się pierwszy w historii Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego, stanowiący globalną platformę współpracy w wielu ważnych obszarach. Głównym zadaniem uczestników tego forum będzie znalezienie najlepszych sposobów wykorzystania technologii informacyjnej, w tym telewizji, do celów rozwoju. Szczyt będzie dla światowych nadawców jeszcze jedną okazją do podjęcia ważnych inicjatyw, które mogą polegać, między innymi, na wykorzystaniu filmów rysunkowych, programów dla dzieci i programów typu “reality show” do propagowania Milenijnych Celów Rozwoju, przyjętych przez światowych przywódców trzy lata temu.

Podczas Szczytu poruszana będzie również problematyka wolności prasy oraz różnorodności kulturowej. Wolność prasy ma podstawowe znaczenie dla naszych wysiłków na rzecz budowy otwartego, spójnego społeczeństwa informacyjnego. W szerszym kontekście, jest ona również bardzo ważna dla pokoju i rozwoju. Informacje nie powinny jednak płynąć tylko w jednym kierunku – z Północy na Południe. Taka sytuacja doprowadziła bowiem do pogłębienia globalnego, informacyjnego podziału, którego konsekwencją może być całkowite ignorowanie lub marginalizacja głosów i interesów lokalnych społeczności. Musimy zastanowić się, jak zaradzić tej sytuacji i znaleźć sposoby pozwalające na zachowanie i promocję kulturowej i językowej różnorodności bez ograniczania swobód przysługujących środkom masowego przekazu. W społeczeństwie informacyjnym wolność prasy i pluralizm treści mogą – i muszą – odgrywać równorzędną, istotną rolę.

Obradom Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego będzie towarzyszyło Światowe Forum Mediów Elektronicznych, którego organizatorem jest również ONZ. Uczestnicy Forum, wśród których nie zabraknie szefów koncernów medialnych, ludzi związanych zawodowo ze środkami masowego przekazu, twórców polityki medialnej oraz przedstawicieli systemu Narodów Zjednoczonych będą dyskutować na temat nowego, globalnego świata mediów. Z okazji tegorocznych obchodów Światowego Dnia Telewizji zachęcam ludzi telewizji z całego świata, by wykorzystali szansę, jaką stwarza nadchodzące Forum i zastanowili się nad możliwościami współpracy z Narodami Zjednoczonymi w celu zapewnienia, że telewizja przyczyni się do postępu i poprawy warunków życia wszystkich ludzi na świecie.

2003-11-21

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×