facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Wody
22 marca 2009 r.

Woda jest naszym najcenniejszym bogactwem naturalnym. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek musimy razem współpracować, aby mądrze z niego korzystać. Podczas gdy rosnąca populacja świata zużywa więcej słodkiej wody, zmiany klimatyczne sprawiają, że na skutek cofania się lodowców i nieprzewidywalności opadów, w wielu regionach świata mamy do dyspozycji coraz mniej wody. Ponadto, powodzie i susze występują w formie ekstremalnej. Sprawą najwyższej wagi stało się staranne zarządzanie wodą i równoważenie różnorodnych potrzeb.

Większość zasobów wodnych naszej planety, czy to na czy pod powierzchnią, jest wspólna. Czterdzieści procent ludności świata żyje w jednym z 263 dorzeczy, z których korzystają dwa lub więcej krajów. Podczas dyskusji dotyczących dzielenia się ograniczonymi zasobami wodnymi często sygnalizuje się obawy dotyczące możliwości wybuchu gwałtownych sporów. Lecz chociaż istnieje potencjalna możliwość, że woda może stać się katalizatorem konfliktów pomiędzy krajami i społecznościami, wcześniejsze doświadczenia pokazują, że dzieje się na odwrót. Współpraca, a nie konflikty, jest najczęstszą odpowiedzią ludzi rywalizujących o wodę dla zaspokojenia swoich potrzeb.

W tym roku pod hasłem “Wspólna Woda, Wspólne Szanse ”, Światowy Dzień Wody zwraca uwagę, że transgraniczne zasoby wodne mogą być czynnikiem jednoczącym. Na całym świecie podpisano co najmniej 300 międzynarodowych porozumień dotyczących wody, często pomiędzy stronami, które w innych kwestiach mają odmienne zdania. Dowodzą one, że dzielenie się zasobami wodnymi stanowi potencjał do budowania zaufania i wspierania pokoju. Wola polityczna i prowadzenie elastycznych polityk, silne instytucje oraz podejście uwzględniające zaspokojenie potrzeb każdego człowieka pomogą nam budować fundamenty korzystne dla wszystkich ludzi.

W tym Światowym Dniu Wody wzywam rządy państw, społeczeństwa obywatelskie, sektor prywatny oraz wszystkie zainteresowane strony do uznania, że nasza wspólna przyszłość jest uzależniona od tego, jak będziemy zarządzać naszymi cennymi i ograniczonymi zasobami wodnymi.


2009-03-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×