facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Wody
22 marca 2006 r.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody przebiegają pod hasłem “Woda i kultura”. Woda jest nie tylko niezbędna do życia, ale również powszechnie występuje w kulturze – stanowi inspirację dla artystów, jest przedmiotem badań naukowych, wiąże się z wieloma tradycjami i obrzędami religijnymi.

Pomimo niepodważalnego znaczenia wody, jest ona wciąż nieracjonalnie wykorzystywana, a jej jakość pogarsza się na całym świecie, zarówno w miastach jak i na terenach wiejskich. Osiemnaście procent ludności świata jest pozbawiona dostępu do bezpiecznej wody pitnej, zaś czterdzieści procent ludzi do podstawowych urządzeń sanitarnych. Codziennie około 6 tysięcy osób, w większości dzieci, umiera z przyczyn związanych z brakiem wody bądź jej złą jakością.

Z tych względów w rezolucji ogłaszającej Międzynarodową Dekadą Działań „Woda dla Życia” (lata 2005 - 2015) Zgromadzenie Ogólne ONZ zaapelowało o podjęcie skoordynowanych działań w celu realizacji międzynarodowych priorytetów dotyczących dostępu do czystej wody i zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych.

Zgromadzenie Ogólne ONZ podkreśliło także potrzebę zaangażowania kobiet w działania rozwojowe związane z wodą. W wielu kulturach, a zwłaszcza w społeczeństwach tubylczych, kobiety są „strażnikami wody". To właśnie one często poświęcają długie i żmudne godziny na poszukiwanie i noszenie wody. Kobiety muszą mieć możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania i zarządzania zasobami wodnymi tak, by państwa mogły w pełni czerpać z ich wiedzy, umiejętności i współdziałania.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody zbiegają się z obradami Czwartego Światowego Forum Wody w stolicy Meksyku. Wzywam wszystkich uczestników do współdziałania i przekazania światu jasnego przesłania o pilnej potrzebie podjęcia wyzwań dotyczących wody.

Podczas obchodów zaprezentowany zostanie Raport o Gospodarce Wodnej na Świecie, opracowany przez Program Oceny Zasobów Wodnych na Świecie. Publikacja ta ukazuje, co należy zrobić, by sprostać problemom zarządzania czystą wodą oraz przedstawia działania, jakie powinny być podjęte przez ONZ. Polecam ten raport szerokiej rzeszy odbiorców na całym świecie.

W tym Światowym Dniu Wody zwróćmy uwagę na kulturowe, środowiskowe i ekonomiczne znaczenie czystej wody. Zwiększmy ochronę rzek, jezior i zasobów wody gruntowej. Musimy zarządzać wodą w sposób bardziej sprawiedliwy i zwiększyć jej wydajność, zwłaszcza w rolnictwie. Organizacje międzynarodowe, rządy i społeczności lokalne, bez względu na różnice kulturowe, powinny podjąć wspólne wysiłki dla osiągnięcia założonych celów.


2006-03-21

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×