facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Zdrowia
7 kwietnia 201o r.

Pierwszy raz w historii więcej ludzi mieszka w miastach niż na obszarach wiejskich. Jednocześnie problem ubóstwa na świecie przenosi się ze słabo zaludnionych wsi do gęsto zaludnionych miast. Do połowy XXI wieku siedem na dziesięć osób będzie mieszkało w miastach. Ten gwałtowny wzrost w większości dotyczy krajów rozwijających się. Władze miast zmagają się z powstawaniem "dzikich" osiedli i nieplanowaną urbanizacją rozwijającą slumsy.

Różnice w dochodach, perspektywach, warunkach życia i dostępie do usług wyraźnie odbijają się na stanie zdrowia publicznego. Istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia: nieodpowiednie warunki sanitarne, niewłaściwy wywóz nieczystości, zanieczyszczenia przemysłowe i pochodzące z ruchu drogowego, choroby zakaźne, którym sprzyja brak higieny i duże zagęszczenie populacji, używanie tytoniu, brak aktywności fizycznej, niezdrowa dieta, przestępczość, przemoc i używanie szkodliwych substancji.

W większości problemy te znajdują się poza bezpośrednią kontrolą sektora ochrony zdrowia. Poprawa stanu zdrowia w obszarach miejskich wymaga zatem aktywnej polityki i działań w całym sektorze rządowym, jak również wzrostu świadomości wśród wszystkich grup społecznych. System Narodów Zjednoczonych jest zaangażowany w działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i poziomu hałasu, ograniczenia natężenia ruchu drogowego, przestępczości, poprawy warunków mieszkaniowych i sanitarnych oraz bezpieczeństwa żywności i wody.

Chociaż w miastach istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia, są też powody do optymizmu. Podstawowe przyczyny problemów zdrowotnych w miastach, jak również metody radzenia sobie z nimi są nam znane. Podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia ponad 700 miast z całego świata podzieli się swoimi największymi osiągnięciami. Wymiana informacji dotycząca przeprowadzonych działań i najlepszych praktyk pokazuje, jak możemy uczynić miasta zdrowymi miejscami do życia.

Wiele problemów można rozwiązać poprzez lepsze planowanie i bardziej efektywne zastosowanie norm i przepisów. Działania te nie muszą być skomplikowane ani kosztowne. Skuteczne działania mogą przybierać różne formy: od udostępniania społeczeństwu miejskich ogrodów, w celu promowania edukacji na temat żywienia i aktywności fizycznej, po wspólną pracę całych społeczności na rzecz zmniejszenia przestępczości i przemocy. W Światowym Dniu Zdrowia, pozwólcie nam działać, aby nasze miasta były bardziej zadbane dla nas wszystkich. Kwestie zdrowotne w obszarach miejskich są bardzo ważne!

2010-04-07

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×