facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Żywności
16 października 2007 r.

Prawo do żywności jest prawem człowieka. Jednak 854 miliony ludzi na świecie doświadcza długotrwałego głodu, a liczba ta od początku nowego tysiąclecia stale wzrasta. W świecie dobrobytu taka sytuacja jest nie do przyjęcia.

Z tego powodu tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Żywności jest “Prawo do żywności”. Musimy sprawić, żeby świat dowiedział się o losie tych 854 milionów osób. Musimy działać, aby ich podstawowe prawo człowieka było przestrzegane. Musimy uznać rolę praw człowieka w walce z głodem i ubóstwem oraz związek zachodzący pomiędzy rozwojem, prawami człowieka i bezpieczeństwem.

Prawo do żywności, zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku, zostało poparte wprowadzeniem środków prawnych na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Podczas Światowego Szczytu Żywnościowego oraz w Deklaracji Milenijnej zostały podjęte i potwierdzone na najwyższym szczeblu zobowiązania polityczne. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opracowała praktyczne wskazówki, które zawierają spójne zalecenia na temat strategii zmniejszania rozbieżności między uznaniem prawnym a praktyką.

Jednak nadal postęp w zakresie zwalczania ubóstwa jest zbyt powolny. Musimy uczynić wiele więcej, aby integralność i prawa każdej jednostki stały się podstawą wszystkich naszych działań. Musimy połączyć nasze obecne wysiłki oraz zwiększyć środki, aby zapewnić wszystkim ludziom możliwość pełnego uczestnictwa w każdej sferze życia, uwłasnowolnienie, odpowiedzialność i przejrzystość, poszanowanie ludzkiej godności i rządy prawa.

Świat dysponuje odpowiednimi środkami i wiedzą, aby prawo wszystkich ludzi do żywności mogło być przestrzegane. W Międzynarodowym Dniu Żywności połączmy nasze siły, by tak się stało.

2007-10-15

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×