facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Żywności
16 października 2004 r.

Około 840 milionów ludzi na świecie cierpi chroniczny głód. Zjawisko głodu na tak wielką skalę nie występowało nigdy wcześniej i nie może być akceptowane w naszym świecie dobrobytu. W świecie, w którym zasoby żywności wystarczają, by wykarmić każdego mężczyznę, kobietę i dziecko, musimy zdziałać o wiele więcej – na polu polityki, gospodarki, nauki i logistyki. Jest to konieczne by osiągnąć Milenijny Cel Rozwoju, jakim jest ograniczenie o połowę do roku 2015 odsetka ludzi cierpiących głód.

Temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Żywności, “Bioróżnorodność dla bezpieczeństwa żywnościowego”, podkreśla kluczową rolę zróżnicowania biologicznego dla żywności. Różnorodność biologiczna dostarcza zasoby genetyczne – roślinne, zwierzęce i mikrobiologiczne – potrzebne do produkcji żywności i dla rolnictwa. Umożliwia podstawową działalność ekosystemową, taką jak użyźnianie gleby, recykling produktów żywnościowych, zwalczanie szkodników i chorób, ograniczanie erozji gleby oraz zapylanie plonów i drzew. Wiedza w zakresie różnorodności biologicznej – szczególnie wśród rolników, na których spoczywa odpowiedzialność za zdrowie i dobrobyt swych rodzin – może zapewnić dostępność żywności w czasach kryzysów, takich jak wojny domowe, klęski żywiołowe lub epidemie.

Bezprecedensowe zachwianie zróżnicowania biologicznego w minionym stuleciu powinno wywołać jeden z najgłośniejszych alarmów. Wyginęło wiele gatunków ryb słodkowodnych, stanowiących niezbędną żywność dla najbiedniejszych domostw. Wiele najważniejszych światowych łowisk morskich zostało wyeksploatowanych. Ograniczenie ilości żywności spowodowane jest także faktem, iż opieramy się na bardzo małej ilości gatunków. Produkcja żywności zdominowana została przez jedynie 30 gatunków płodów rolnych. 90% naszych zasobów żywności zwierzęcej pochodzi od zaledwie 14 gatunków ssaków i ptaków – gatunków, których produktywność i przetrwanie w dużym stopniu są zależne właśnie od różnorodności biologicznej. Zróżnicowanie genetyczne płodów rolnych uległo wyraźnemu ograniczeniu, zaś wiele odmian zwierząt hodowlanych zagrożonych jest wymarciem. W 2002 roku strony Konwencji o Ochronie Różnorodności Biologicznej zobowiązały się do wyraźnego ograniczenia obecnej tendencji zakłócania równowagi biologicznej do 2010 roku, co następnie zostało zatwierdzone na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju. Jeżeli nie zwiększymy swoich wysiłków by osiągnąć ten cel, by zachować i korzystać w sposób zrównoważony z bezcennej różnorodności biologicznej świata, nie uda nam się wypełnić naszego obowiązku jakim jest wyżywienie ludzkości. Jeżeli zaś odniesiemy porażkę na tym polu, nie pozostanie wiele nadziei na likwidację krańcowego ubóstwa. Dzisiaj, w Światowym Dniu Żywności, zwracam się do każdego człowieka oraz do wszystkich instytucji, by poświęcili więcej uwagi różnorodności biologicznej. Ma ona kluczowe znaczenie dla naszej walki przeciwko plagom głodu i ubóstwa, dla Milenijnych Celów Rozwoju.

2004-10-15

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×