facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego
z okazji Dnia Służby Publicznej

Nowy Jork, 23 czerwca 2004 r.

Dzień Służby Publicznej, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne, podkreśla znaczenie i osiągnięcia służby na rzecz społeczności oraz jej działalność dla rozwoju, demokracji i pokoju na całym świecie. Ten dzień ma służyć docenieniu pracy służby publicznej i zachęceniu młodych ludzi do rozpoczęcia kariery w tym istotnym kierunku.

Skuteczne i trwałe działania służby publicznej są niezbędne do osiągnięcia ogólnoświatowych Milenijnych Celów Rozwoju. Systemy i instytucje administracji publicznej odgrywają kluczową rolę w promowaniu przejrzystych, odpowiedzialnych i wrażliwych na potrzeby społeczeństwa rządów demokratycznych. Jednakże wszyscy wiemy, że bywa inaczej. Istnieją niestabilne rządy lub skorumpowane służby publiczne, które nie tylko stanowią przeszkodę dla rozwoju, ale także marnują cenne zasoby i  osłabiają morale społeczeństwa.

Dlatego też musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać państwa we wzmacnianiu i ożywianiu działalności służby publicznej. Szczególną uwagę powinno skupić się na krajach rozwijających się, tych będących w trakcie przemian gospodarczych i na Afryce. Żadna inna część świata nie doświadcza tylu nieszczęść - od zabójczych konfliktów do pandemii. Z tego też powodu obchody Dnia Służby Publicznej zbiegają się z Afrykańskim Dniem Służby Publicznej.

Wyraźmy uznanie dla wszystkich pracowników służby publicznej. Najlepsi z nich świadczą najwyższej jakości usługi, często pracując w trudnych i stresujących warunkach. Pomimo swych starań, w wielu państwach urzędnicy otrzymują wynagrodzenia, które ledwo pozwalają powiązać koniec z końcem. Apeluję do wszystkich krajów, aby zweryfikowały warunki zatrudnienia służb publicznych, uregulowały kwestie wynagrodzeń i wprowadziły odpowiednie systemy motywacyjne, które powinny nagradzać uczciwą i ciężką pracę oraz przyciągać młode talenty do podejmowania tego rodzaju zatrudnienia.

Patrząc w przyszłość, instytucje sektora publicznego muszą stać się aktywnie „uczącymi się organizacjami”. Oznacza to stosowanie technologii informatycznych i  komunikacyjnych oraz aktywną współpracę z nowymi partnerami, począwszy od sektora prywatnego skończywszy na organizacjach społeczeństwa obywatelskiego. Wzywam pracowników służby publicznej na całym świecie do ponownego opowiedzenia się za słusznością zasad, które to umożliwią.

Podczas tegorocznych obchodów po raz drugi odbędzie się uroczystość rozdania nagród ONZ dla pracowników służby publicznej. Jest ona prawdziwą zachętą dla budowania przyszłości służb publicznych. Przedstawiciele różnych państw wykazują duże zainteresowanie nagrodami, które podkreślają wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie. Gratuluję zwycięzcom i dziękuję im za zasługi dla ich krajów i lokalnych społeczności. Mam nadzieję, że metody, które wprowadziliście i  lekcje z nich płynące będą szerzone na większą skalę.

W ten uroczysty Dzień Służby Publicznej doceńmy istotną rolę, jaką pełni służba publiczna na świecie i uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby mogła ona w pełni przyczynić się do budowania bezpieczniejszego, bardziej sprawiedliwego świata bez wojen. Proszę, przyjmijcie moje najlepsze życzenia dalszych sukcesów.

2004-06-23

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×