facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego
z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet


Przesłanie Sekretarza Generalnego

z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet
8 marca 2003 r.

Składając swój podpis pod Deklaracją Milenijną, wszystkie państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych zobowiązały się do realizacji ośmiu zobowiązań w dziedzinie rozwoju. Milenijne Cele Rozwoju, które promują, między innymi, równość płci i awans społeczny kobiet, są wyrazem nowego podejścia do tego zagadnienia. Tworzą one bowiem konkretny, wyraźnie określony i ujęty w czasowe ramy drogowskaz dla wszystkich, którzy chcą budować lepszy świat w XXI wieku. Stanowią zbiór prostych, ale kluczowych i wymiernych celów, które zwykli ludzie na całym świecie - od Nowego Jorku przez Nairobi po New Delhi – mogą bez trudu zrozumieć i poprzeć.

Deklaracja Milenijna stwierdza wyraźnie, że w naszym dążeniu do realizacji tych zamierzeń równość płci nie jest li tylko celem samym w sobie; jest ona również podstawowym warunkiem osiągnięcia wszystkich pozostałych celów. Niezliczone analizy naukowe dowodzą, że nie istnieją skuteczne strategie rozwoju, w których kobiety nie odgrywałyby kluczowej roli. Pełnoprawny udział kobiet w tych przedsięwzięciach przynosi natychmiastowe pozytywne skutki: rodziny stają się zdrowsze i lepiej odżywione, a ich dochody, oszczędności i wydatki idą w górę. To, co dotyczy rodzin, staje się udziałem lokalnych społeczności, a w dłuższej perspektywie czasu, także całych krajów.

Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której działania na rzecz rozwoju we wszystkich dziedzinach – od rolnictwa po opiekę zdrowotną i od ochrony środowiska po gospodarkę wodną – muszą koncentrować się na potrzebach i priorytetach kobiet. Oznacza to, że musimy wspierać edukację dziewcząt, stanowiących ponad połowę dzieci, które nie uczęszczają do szkół. Oznacza to również kształcenie ponad półmiliardowej rzeszy dorosłych kobiet, które nie umieją czytać i pisać - i które stanowią 2/3 liczby analfabetów na świecie.

Musimy również dopilnować, by kobiety znalazły się w centrum zainteresowania organizacji i instytucji powołanych do walki z HIV/AIDS. Kobiety stanowią obecnie połowę liczby osób zarażonych wirusem HIV. W Afryce ten wskaźnik wynosi nawet 58%. Musimy zadbać o to, by kobiety i dziewczęta zyskały odpowiednią wiedzę i umiejętności, dostęp do usług i pewność siebie, co pozwoli im chronić się przed ryzykiem zarażenia. Naszym obowiązkiem jest również nakłaniać mężczyzn do tego, by zamiast brać na siebie ryzyko, brali na siebie odpowiedzialność. Musimy doprowadzić do głębokiej przemiany stosunków między kobietami i mężczyznami we wszystkich warstwach społecznych tak, aby kobiety miały większy wpływ na swoje życie – zarówno w jego finansowym jak i fizycznym aspekcie.

Jeśli chcemy osiągnąć Milenijne Cele Rozwoju w wyznaczonym terminie, czyli do 2015 roku, nie możemy marnować ani chwili. Urzeczywistnienie naszych dążeń będzie jednak możliwe tylko wtedy, gdy zainwestujemy w poprawę sytuacji kobiet na całym świecie. Kiedy kobiety cieszą się dobrobytem, zyskują na tym całe społeczeństwa, a nowe pokolenia mają lepszy życiowy start. W przypadającym dziś Międzynarodowym Dniu Kobiet wzywam ogólnoświatową społeczność, aby z nowym zapałem przystąpiła do działań na tym polu.

2003-03-04

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×