facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego
z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur
26 czerwca 2004 r.

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur jest okazją dla całego świata by potwierdzić, że tortury oraz inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie, nie mogą być akceptowane i tolerowane. Jest to dzień, w którym ponawiamy nasze zobowiązanie potępiania aktów bezprawia oraz szukania sprawiedliwości dla ofiar tortur. Ponad wszystko jest to dzień, w którym rządy powinny zadać sobie pytanie: czy robią wszystko co w ich mocy, aby zapobiec torturom, czy pomagają ich ofiarom, czy karzą ich sprawców, oraz czy podejmują odpowiednie kroki, aby to się więcej nie powtarzało.

Niestety, doświadczenie pokazuje nam, że tortury oraz inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie jest powszechne w zbyt wielu krajach mimo, iż zakaz dotyczący stosowania tych aktów bezprawia jest oczywisty i jednoznaczny. Obowiązuje on wszystkie państwa i wszystkie terytoria, które są pod ich jurysdykcją lub skuteczną kontrolą. Musi być stosowany we wszystkich sytuacjach, zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Żaden cel nie może być usprawiedliwieniem dla tortur. Eufemizmy nie powinny być używane, aby omijać prawo.

Państwa muszą wywiązać się ze swoich zobowiązań, włączając w to skuteczną walkę z bezkarnością sprawców tortur. Wszyscy, którzy aprobują jakiekolwiek formy tortur lub inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie, oraz ci którzy popełniają te zbrodnie, nie mogą pozostać bezkarni. Niezależne organizacje muszą postawić przed sądem wszystkich odpowiedzialnych za stosowanie tortur, a kara musi odzwierciedlać wagę popełnionych zbrodni.

Zobowiązania wynikające z międzynarodowego prawa zwyczajowego zostały dobrowolnie zaakceptowane przez wiele państw, które ratyfikowały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencję w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Okrutnego, Nieludzkiego i Poniżającego Traktowania lub Karania. Wzywam dzisiaj wszystkie państwa do ratyfikowania tych dwóch podstawowych dla praw człowieka traktatów, jak również Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur. Ponadto, wzywam wszystkie rządy krajów do wystosowania otwartego zaproszenia dla Specjalnego Wysłannika do spraw tortur do odwiedzenia swoich krajów, jak również do stworzenia mechanizmów związanych z przestrzeganiem praw człowieka.

W dniu dzisiejszym, składam hołd wszystkim tym, którzy na całym świecie pomagają cierpiącym z powodu tortur oraz ich rodzinom. Dobrowolny Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Ofiar Tortur pomaga wielu organizacjom pozarządowym w zapewnieniu ofiarom opieki medycznej i psychicznej, pomocy prawnej i socjalnej, oraz wsparcia finansowego. Chciałbym wyrazić wdzięczność rządom oraz wszystkim tym, którzy wnieśli swój wkład w pomoc ofiarom tortur. Wzywam wszystkich członków międzynarodowej społeczności, aby wspierali ten Fundusz.

Organizacja Narodów Zjednoczonych została utworzona, aby szerzyć wiarę w godność i wartość jednostki ludzkiej, aby stworzyć lepsze warunki życia w poczuciu wolności. Nie osiągniemy żadnego z tych celów, dopóki nie zetrzemy z powierzchni ziemi plagi tortur. W Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur odnówmy nasze postanowienie poświęcenia się tej misji.

2004-06-24

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×