facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji
Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej
22 maja 2004 r.

Różnorodność biologiczna zapewnia podstawowe dobra i ekologiczną stabilność, niezbędne dla życia na całej planecie. Jest uznawana za istotny czynnik zrównoważonego rozwoju i walki z biedą. Jest również konieczna do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów – Biologiczne Zróżnicowanie: Żywność, Woda i Zdrowie dla Wszystkich – podkreśla wagę tego zagadnienia w zapewnianiu dostępu do żywności i  zaopatrzenia w wodę. Hasło zwraca również uwagę na znaczenie medycyny tradycyjnej, jak i współczesnych środków farmaceutycznych, produkowanych w oparciu o światowe zasoby biologiczne.

Podczas obrad Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r., rządy państw zobowiązały się, że do 2010 r. odnotują znaczący postęp w ograniczaniu zniszczeń w sferze biologicznej różnorodności. Zagadnienie zróżnicowania biologicznego jest szeroko dyskutowane podczas debat poświęconych rozwojowi człowieka i przetrwaniu życia na naszej planecie. Państwa przyznały, że najważniejsze dokumenty traktujące o  bio-różnorodności to: Konwencja na temat Różnorodności Biologicznej oraz protokół do tej konwencji dotyczący bezpieczeństwa biologicznego. Działania zainicjowane przez te dwa dokumenty są kluczowymi dla ochrony i zapewnienia zrównoważonego korzystania z zasobów biologicznej różnorodności, oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału dóbr związanych z korzystaniem z zasobów genetycznych.

Ostatnie 12 miesięcy przyniosło wiele korzyści oraz znaczny postęp. We wrześniu ubiegłego roku wszedł w życie Protokół z Kartaginy dotyczący bezpieczeństwa biologicznego. Przyjęto wskaźniki określające postęp, jaki zostanie osiągnięty do 2010 r. Zobowiązano się wspierać inicjatywy i prace nad stworzeniem międzynarodowych norm dostępu do zasobów genetycznych oraz podziału korzyści z nich płynących.

Niemniej jednak tego typu przedsięwzięcia muszą być włączone do polityk poszczególnych państw oraz wsparte dodatkowymi źródłami pomocy finansowej i technicznej. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność za ochronę i zachowanie bio- różnorodności wykracza daleko poza możliwości rządów. Każda jednostka, społeczność lokalna, sektor i organizacja o charakterze prywatnym, publicznym, państwowym, międzynarodowym czy też pozarządowym, nie tylko powinna, ale wręcz ma obowiązek dążyć do zmiany swojego podejścia do tego zagadnienia. Poprzez edukację i dawanie dobrych przykładów postępowania ograniczy się zarówno bezmyślne jak i umyślne marnotrawstwo, a także niszczenie różnorodności biologicznej.

Konsekwencje zaniechania działań podtrzymujących różnorodność biologiczną są zbyt wielkie, by je rozważać. Naszym najwyższym priorytetem powinno być zapewnienie zdrowia i sprawnie funkcjonującego systemu wspierania życia na ziemi, lądzie, morzu i w powietrzu. W Międzynarodowym Dniu Różnorodności Biologicznej ponówmy nasze zobowiązanie promowania światowej bio-różnorodności. Co ważniejsze, czyńmy wszystko by chronić i zachować nasze bezcenne źródło życia.

2004-05-20

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×