facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia AIDS
1 grudnia 2009 r.

W niektórych krajach widoczny jest postęp w powstrzymywaniu epidemii AIDS. Inwestycje w walkę z  AIDS przynoszą efekty i ratują ludzkie życia.

Jednocześnie nowe zakażenia niweczą korzyści osiągnięte dzięki leczeniu, a AIDS pozostaje nadal jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów na świecie.

Z okazji tegorocznego Światowego Dnia AIDS stawiamy sobie jasne wyzwanie: musimy kontynuować skuteczne działania, ale także musimy zrobić jeszcze więcej, i to w trybie natychmiastowym, by spełnić nasze zobowiązanie i do 2010 roku zapewnić powszechny dostęp do profilaktyki HIV, leczenia, opieki i wsparcia.

Ten cel można osiągnąć tylko wtedy, gdy w pełni rozciągniemy prawa człowieka na obszar zagrożeń związanych z HIV. Oznacza to przeciwstawienie się wszelkim formom piętna i dyskryminacji osób żyjących z HIV. Oznacza to wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Oznacza to także zapewnienie dostępu do informacji i usług z zakresu HIV.

Wzywam wszystkie państwa do usunięcia represyjnych praktyk, polityk i praw, które uniemożliwiają właściwe reagowanie na AIDS, na przykład ograniczają podróżowanie osób żyjącym z HIV. Skuteczne reagowanie na AIDS nie ma na celu ich karać, ale ma ich chronić.

W wielu państwach prawodawstwo instytucjonalizuje dyskryminację grup najbardziej narażonych na ryzyko. Jednak dyskryminacja osób świadczących usługi seksualne, narkomanów czy mężczyzn uprawiających seks z innymi mężczyznami, zwiększa epidemię i uniemożliwia podejmowanie skutecznych interwencji. Musimy być pewni, że działania w kwestii AIDS oparte są na faktach, nie na ideologii. Musimy dotrzeć do ludzi najbardziej potrzebujących i najbardziej dotkniętych tym problemem.

Osoby żyjące z HIV mogą stać się ważnym wzorem i wskazać lepszą drogę prowadzącą do skuteczniejszej profilaktyki, zdrowia i poszanowania godności człowieka. Musimy uznać wkład tych osób oraz wspierać ich aktywny udział we wszystkich aspektach walki z AIDS.

Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS opowiedzmy się za prawami człowieka dla wszystkich ludzi żyjących z HIV, osób narażonych na zakażenie, a  także dzieci i rodzin dotkniętych epidemią. Niech nasza odpowiedź na AIDS stanie się środkiem w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego. Lecz przede wszystkim, zacznijmy działać już teraz.


2009-11-30

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×