facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet
25 listopada 2010 r.

W tegorocznym Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet zwróćmy uwagę na coraz bardziej rozpowszechnione i liczniejsze starania mające na celu przeciwdziałanie przemocy. Organizacje działające na rzecz praw kobiet już nie są same. Od Ameryki Łacińskiej do Stanów Zjednoczonych, od Azji do Afryki, mężczyźni i chłopcy, młodzi i starzy, muzycy, celebryci, znani sportowcy, media, publiczne i prywatne organizacje oraz zwykli obywatele coraz bardziej angażują się w ochronę kobiet i dziewcząt, wzmacnianie ich pozycji w społeczeństwie oraz promocję ich praw.

W ramach inicjatywy społecznej „Say NO – UNiTE” mobilizującej ludzi na całym świecie, odbyło się już prawie milion akcji przeprowadzonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i pojedyncze osoby. W sierpniu tego roku, podczas piątej Światowej Konferencji Młodzieży w Meksyku, młodzi aktywiści z całego świata jasno wyrazili swoje przesłanie: „Czas skończyć z przemocą wobec kobiet i dziewcząt!”. Państwa członkowskie również potwierdziły swoje zaangażowanie. Od początku listopada 2010 r. w bazie danych Sekretarza Generalnego ONZ, gromadzącej informacje o rozmiarach, formach i konsekwencjach przemocy wobec kobiet oraz o rządowych politykach i programach przeciwdziałających tej pandemii, poszczególne państwa umieściły już ponad sto raportów.

Tegoroczne obchody podkreślają rolę, jaką może odegrać biznes, począwszy od realizacji projektów po bezpośrednie wsparcie finansowe organizacji stosujących się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i pracujących na rzecz eliminacji przemocy. Inicjatywa UN Global Compact i Funduszu NZ na rzecz Kobiet, „Zasady uwłasnowolnienia kobiet”, zwraca uwagę na negatywny wpływ przemocy wobec kobiet na działanie biznesu. Popiera ją już ponad 120 wiodących przedsiębiorstw. Rośnie liczba przekazów medialnych poruszających kwestie tzw. „zabójstw honorowych”, handlu dziewczętami i  przemocy seksualnej w  konfliktach zbrojnych oraz zwiększających świadomość na temat korzyści, jakie przynosi społeczeństwom wzmocnienie pozycji kobiet. Jednak należy zrobić znacznie więcej. W domach, w szkołach i biurach, w obozach dla uchodźców i rejonach objętych konfliktami sektor korporacyjny może pomóc nam zapobiegać wielu formom przemocy, która nieustannie spotyka kobiety i dziewczęta.

Zarówno kampania „Zjednoczmy się, by wyeliminować przemoc wobec kobiet”, jak i zainaugurowana przeze mnie w zeszłym roku inicjatywa „Sieć Mężczyzn – Przywódców” stały się pozytywnym impulsem dla zmian i wpłynęły na wzrost zaangażowania na rzecz praw kobiet. Upowszechnia się idea: w żadnym społeczeństwie nie ma miejsca na przemoc wobec kobiet i dziewcząt, a bezkarność jej sprawców nie może być dłużej tolerowana. W tym Międzynarodowym Dniu wzywam państwa, społeczeństwa obywatelskie, biznes i każdego z nas do wzięcia odpowiedzialności za wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt.


2010-11-23

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×