facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią
i Nielegalnym Handlem Narkotykami
26 czerwca 2008 r.

Dziesięć lat temu Państwa Członkowskie ONZ zareagowały na powagę problemu narkotykowego na świecie zwołując Specjalną Sesję Zgromadzenia Ogólnego. Podczas Sesji zobowiązały się do realizacji konkretnego planu działań, który miał na celu redukcję podaży i popytu na narkotyki.

Obecnie narkotyki nadal niszczą ludzkie życie, są przyczyną przestępstw i stanowią zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Posiadamy dziś większą wiedzę, w jaki sposób radzić sobie z problemem nadużywania i handlem narkotykami. Decydenci mogą opierać się na danych dotyczących stale rosnącej liczby uzależnień od narkotyków i trendów ich zażywania. Współpraca międzynarodowa i pomoc techniczna przyczyniają się do lepszego egzekwowania prawa. Natomiast zwiększona pomoc rozwojowa wpływa na zmniejszenie poziomu ubóstwa i sprzedaży nielegalnych roślin poprzez oferowanie rolnikom innych alternatyw trwałego zarobku. Silniejszy nacisk na kwestie profilaktyki i leczenia spowodował, iż to właśnie zdrowie znalazło się w centrum strategii walki z narkotykami. Dzięki temu zwalnia się również tempo rozprzestrzeniania się HIV/AIDS. Umacnia się także wspólne stanowisko, zarówno wśród społeczeństw, jak i pomiędzy państwami, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za walkę z narkotykami.

Pozostało jeszcze wiele do zrobienia, aby zmniejszyć naszą bezsilność wobec problemu jakim są narkotyki. Państwa posiadające słabe systemy karne i ograniczone zdolności egzekwowania prawa potrzebują wsparcia, by zmniejszyć skalę nielegalnego handlu narkotykami, który jest przyczyną przestępstw, korupcji i niestabilności oraz zagraża skutecznej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Ponieważ obchodzimy sześćdziesiątą rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przypominam wszystkim Państwom Członkowskim o ich obowiązku całkowitego poszanowania praw więźniów uzależnionych od narkotyków i osób, które pozostają w areszcie za popełnienie przestępstw związanych z narkotykami. Dotyczy to zwłaszcza ich prawa do życia i sprawiedliwego procesu. Wzywam także wszystkie Państwa Członkowskie, by zapewniły, że osoby walczące z nałogiem narkotykowym będą miały równy dostęp do świadczeń zdrowotnych i socjalnych. Żaden człowiek nie powinien być napiętnowany lub dyskryminowany ze względu na uzależnienie od narkotyków.

Wspólne działania podejmowane przez ostatnich dziesięć lat zwiększyły nasze zrozumienie dla problemu narkotykowego na świecie. Wzmocniły również nasze działania ograniczające szkody wyrządzone przez narkotyki jednostkom, ich bliskim, społecznościom i państwom. W tym Międzynarodowym Dniu Walki z Narkomanią niech każdy z nas podejmie zobowiązanie, by zapobiegać szkodom, które powodują narkotyki – w ten sposób zbudujemy zdrowszy i bezpieczniejszy świat.


2008-06-25

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×