facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji
Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego
10 października 2009

Zgodnie z konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to nie tylko kwestia nie cierpienia na chorobę czy braku ułomności. Zdrowie jest związane z dobrym stanem fizycznym, psychicznym oraz ogólną kondycją społeczeństwa. W krajach rozwijających się wpływ zaburzeń psychicznych na występujące choroby i niepełnosprawność jest większy niż wpływ wywierany przez inne choroby niezakaźne. Pomimo tego tylko niewielka ilość chorych psychicznie w tych krajach ma szansę skorzystać z wciąż niezbyt licznych usług medycznych. Istnieje więc ogromna potrzeba poprawy sytuacji.

Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego stanowi znakomitą okazję dla mobilizacji międzynarodowych środków, by osiągnąć cel, jakim jest zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej obejmującej zdrowie psychiczne. Osiągnięcie tego celu jest możliwe przy współpracy rządów państw, publicznych organizacji zdrowotnych, społeczeństwa obywatelskiego, agencji międzynarodowych oraz donorów. Istnieje wiele efektywnych metod leczenia różnorodnych chorób psychicznych. Zjednoczmy się i podwyższmy poziom usług dla cierpiących na zaburzenia psychiczne. Zadbajmy o to, by na całym świecie podstawowy system opieki medycznej obejmował usługi zdrowia psychicznego.

Program działań Światowej Organizacji Zdrowia zajmujący się zdrowiem psychicznym dąży do zmniejszenia przepaści między potrzebami ludzi a usługami umożliwiając podejmowanie leczenia. Proponowane rozwiązania powinny być szeroko dostępne w krajach o niskim i średnim dochodzie. Ze względu na ograniczone zasoby ludzkie i środki finansowe, rozwiązania te powinny być wprowadzone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na szczeblu wspólnot ludzkich. Efektywnie działające usługi zdrowia psychicznego w ramach podstawowej opieki umożliwiłyby zwalczanie piętna ciążącego na osobach z zaburzeniami psychicznymi oraz zapobiegałyby niepotrzebnej hospitalizacji i przypadkom łamania praw człowieka.

Proponowana strategia jest korzystna dla gospodarki. Jako, że zaburzenia umysłowe pogarszają zdolności dzieci do nauki oraz zdolności dorosłych do funkcjonowania w rodzinie, pracy i społeczeństwie, strategia ta jest skierowana głównie do ludzi najbiedniejszych. Badania wykazują, że najwięcej zaburzeń psychicznych występuje w grupach społecznych o niskich dochodach. Ubóstwo i związane z nim problemy, takie jak bezrobocie, przemoc, społeczne wykluczenie i brak poczucia bezpieczeństwa, są ściśle związane z zaburzeniami psychicznymi.

Zdrowie jest ważnym prawem człowieka. W tym roku opowiedzmy się za skuteczną publiczną opieką zdrowotną i zmniejszmy cierpienia ludzi z zaburzeniami psychicznymi na całym świecie.


2009-10-09

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×