facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Kobiet z Obszarów Wiejskich
15 października 2010 r.

W obecnych czasach mówiąc o działalności na rzecz rozwoju, musimy dostrzec istotny wkład kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, zwłaszcza kobiet pochodzenia rdzennego. Zajmują się one rolnictwem, połowem ryb, pasterstwem i prowadzeniem przedsiębiorstw. Chronią etniczną tożsamość, przekazują zwyczaje i tradycyjną wiedzę. Pełnią rolę opiekunek, matek i strażniczek wartości. Odgrywają ważną rolę w rozwoju rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i zarządzania zasobami naturalnymi.

W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet z Obszarów Wiejskich przypadają na pierwszy kwartał Międzynarodowego Roku Młodzieży. Jest to doskonała okazja do podkreślenia jak ważne jest zapewnienie młodym kobietom i dziewczętom z obszarów wiejskich równego udziału w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich i całego kraju.

W państwach rozwijających się kobiety wykonują większość prac rolnych, borykając się z ogromnymi problemami związanymi ze złymi warunkami pracy, niskim wynagrodzeniem, brakiem lub nikłą opieką socjalną. Wytwarzają większość zasobów światowej żywności, a mimo to nie mają prawa do własności ziemi, dostępu do usług kredytowych i biznesowych niezbędnych do polepszenia dobrobytu. Kobiety z obszarów wiejskich są głównymi użytkowniczkami regionalnych źródeł naturalnych, ale rzadko otrzymują możliwość uczestnictwa w krajowych i lokalnych organach decydujących o sposobie zarządzania tymi źródłami. Rzadko dzielą, na równi z mężczyznami, obowiązki zarządzania i opieki nad gospodarstwem, nie mają znaczącego głosu w ważniejszych kwestiach dotyczących tego gospodarstwa.

Podczas Szczytu ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju, który odbył się we wrześniu w Nowym Jorku, państwa członkowskie zadeklarowały, że zapewnią kobietom z obszarów wiejskich jednakowy dostęp do środków produkcyjnych, własności ziemi, źródeł finansowania, technologii, szkoleń i rynków. Zobowiązali się do zagwarantowania im pełnego i równego udziału w rozwoju państwa na zasadzie partnerstwa, a nie tylko jako osobom czerpiącym korzyści z jego rozwoju.

W Międzynarodowym Dniu Kobiet z Obszarów Wiejskich, wzywam wszystkie państwa i społeczności do spełniania obietnic umożliwiającym kobietom i dziewczętom zamieszkujące obszary wiejskie korzystanie z pełnego zakresu praw – począwszy od prawa do własności i dziedziczenia, a skończywszy na prawie do opieki zdrowotnej, edukacji i wolności od przemocy.


2010-10-13

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×