facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji
i Społeczeństwa Informacyjnego
17 maja 2008 r.

Począwszy od najwcześniejszych tradycyjnych form komunikowania się, telegrafia - czyli “pisanie na odległość” - stale towarzyszy nam, rozwijając się w dynamiczny i ewolucyjny sposób. Możliwość szybkiego przekazywania ważnych informacji na dużą odległość, bez względu na czas i przestrzeń, rozszerzyła w zasadniczy sposób działalność człowieka. Dotyczy to zarówno wysyłania wiadomości prywatnych, dokonywania złożonych transakcji finansowych, jak i angażowania się w kwestie wojny i pokoju. Obchody Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Obywatelskiego potwierdzają wciąż zmieniającą się rolę komunikacji i informacji w społeczeństwach, jak również powszechną potrzebę komunikowania się i współpracy między państwami.

Tego dnia w 1865 roku utworzony został Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Już w tamtym czasie sam pomysł, by przesyłać sygnały elektroniczne przy wykorzystaniu przewodów zapoczątkował gwałtowną reakcję łańcuchową konkurujących technologii. Związek powstał po to, by zająć się kwestią tworzenia standardów międzynarodowych. Od tych wczesnych dni ITU odgrywał kluczową rolę w zapewnianiu łączności na świecie. Nadal podejmuje to wyzwanie - dziś przy pomocy technologii komórkowych i szerokopasmowych 3G.

Jednakże dostęp do technologii komunikacyjnych nie jest powszechny i nie wszyscy ludzie mogą z nich w równym stopniu korzystać. Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego, który odbył się w Genewie w 2003 i w Tunisie w 2005 roku, powiązał technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) z rozwojem społecznym. Państwa członkowskie ONZ zostały wezwane do zbudowania globalnego „równego, zorientowanego na ludzi i rozwój społeczeństwa informacyjnego” dzięki dzieleniu się informacjami i wiedzą.

Podczas Szczytu państwa członkowskie zostały także wezwane do uwzględniania specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych i innych grup, narażonych na wykluczenie,. Temat tegorocznych obchodów „zapewnienie łączności osobom niepełnosprawnym” podkreśla konieczność zapewnienia łatwego dostępu do sprzętu i usług ICT, które będą odpowiadać potrzebom osób niepełnosprawnych. Szacuje się, że na całym świecie żyje 650 milionów osób niepełnosprawnych. Licząc członków ich rodzin, niepełnosprawność ma bezpośredni wpływ na życie prawie dwóch miliardów osób, co stanowi prawie jedną trzecią ludności świata. Należy pamiętać, że każdy człowiek może stracić sprawność w każdej chwili.

Jest niezwykle ważne, byśmy zmienili nasze postawy i podejście do osób niepełnosprawnych, zapewniając poszanowanie wszystkich podstawowych praw i swobód, w tym prawa do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, oraz biorąc pod uwagę wkład, pomysły i dążenia społeczności osób niepełnosprawnych.

Jest to poważne wyzwanie w dziedzinie rozwoju. Musimy znaleźć kreatywne rozwiązania. Musimy opracować nowe wspierające technologie, a także umożliwić szerszy dostęp do technologii informatycznych i komunikacyjnych. Wzywam decydentów politycznych i liderów przemysłu, by zwiększyli tempo badań naukowych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój technologii, które będą dostępne dla wszystkich w równym stopniu.

W tym Dniu zobowiążmy się do przestrzegania wiodących zasad Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych i do współpracy, której celem jest zapewnienie wszystkim ludziom kontaktu z  już istniejącymi technologiami, jak i z tymi, które dopiero się pojawią w naszym stale zmieniającym się świecie.


2008-05-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×