facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji
15 września 2010 r.

Tegoroczne święto Międzynarodowego Dnia Demokracji przypada na kilka dni przed Szczytem w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju. W Nowym Jorku spotkają się przywódcy państw, którzy będą dyskutować jak zwiększyć starania dążące do osiągnięcia Celów do 2015 roku. Obchody Międzynarodowego Dnia Demokracji stanowią wyjątkową okazję, aby podkreślić decydującą rolę demokracji w zmniejszaniu ubóstwa i promowaniu dobrobytu.

Pięć lat temu na światowym szczycie wszyscy przywódcy zgodnie uznali, że demokracja i prawa człowieka są ze sobą powiązane i nawzajem się wzmacniają. W Deklaracji Milenijnej z 2000 roku rządy państw postanowiły, że nie będą ,,szczędzić wysiłków w zakresie popierania demokracji i umacniania rządów prawa, jak również poszanowania wszystkich uznanych przez społeczność międzynarodową praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”.

Społeczność międzynarodowa podejmuje duże wysiłki na rzecz rozwoju. Starania te muszą uwzględniać różnorodne potrzeby ludności oraz być prowadzone w sposób odpowiedzialny i przejrzysty. Tylko w taki sposób możemy odnieść sukces.

Skuteczne zarządzanie, prężne społeczeństwo obywatelskie, które może uczestniczyć w życiu społecznym i gospodarczym, swobodna wymiana informacji i poglądów są cechami charakterystycznymi dla demokracji. Odgrywają one kluczową rolę w rozwoju krajów i zapewnieniu sprawiedliwości społecznej.

Rozwój demokratyczny nie przebiega jednostajnie ani nie jest nieodwracalny. W wielu rejonach świata obserwujemy poważne zagrożenia dla wywalczonych z trudem korzyści uzyskanych dzięki demokratycznemu zarządzaniu. W niektórych społecznościach liderzy demokracji i aktywiści na rzecz społeczeństwa obywatelskiego stawali w obliczu konfrontacyjnych działań. W innych społecznościach podważano porządek konstytucyjny, zmieniano go lub obalano – czasami przy zastosowaniu przemocy.

Wszyscy powinniśmy się niepokoić takimi niepożądanymi działaniami i starać się nie dopuścić, by stały się one ogólnym dążeniem. Niepowodzenia w funkcjonowaniu demokracji opóźniają rozwój krajów. Istnieje większa szansa na rozwój, gdy ludzie mają wpływ na sprawowaną władzę i korzystają z owoców postępu.

Społeczność międzynarodowa musi wziąć na siebie odpowiedzialność za rozwój demokracji. Zwykli ludzie na całym świecie oczekują od Organizacji Narodów Zjednoczonych, że pomoże zapewnić i rozwijać demokrację, wymusi przestrzeganie praw człowieka oraz wprowadzanie rządów prawa. Domagają się, by społeczność międzynarodowa i ONZ wywiązały się ze zobowiązań podjętych w ostatniej dekadzie.

W tym Międzynarodowym Dniu Demokracji, obchodzonym na świecie po raz trzeci, zwracam się z prośbą do obywateli i rządów państw, aby uczciły ten Dzień i podkreśliły poprzez swoje działania wsparcie dla demokracji. Zauważmy, że ludzie na całym świecie wyraźnie domagają się demokratycznych rządów. Demokracja jest celem sama w sobie i jest niezbędna dla rozwoju ludzkości. Niech to przesłanie dotrze do uczestników Szczytu w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju i do ludzi na całym świecie.


2010-09-14

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×