facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Migrantów
18 grudnia 2010 r.

Światowa gospodarka pozostaje niestabilna, a efekty licznych kryzysów ekonomicznych są nadal odczuwalne, szczególnie dla 214 milionów migrantów na całym świecie.

Migracja przynosi najwięcej korzyści, gdy odbywa się w bezpiecznych warunkach i zgodnie z prawem. Możliwości legalnej migracji zostały jednak ograniczone. Rosnące bezrobocie wywołało zjawisko dyskryminacji i przyczyniło się do narastającej polaryzacji społeczeństwa.

Należy zwrócić uwagę, szczególnie w tych burzliwych czasach, na ogromne znaczenie migrantów dla umacniania globalnej gospodarki.

Migranci przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństw, wzbogacają je poprzez różnorodność kulturową, wiedzę i wymianę osiągnięć technicznych, a także pomagają osiągnąć równowagę demograficzną starzejącej się populacji.

Dla wielu ludzi migracja jest pozytywnym i budującym doświadczeniem, z kolei wielu innych cierpi z powodu łamania praw człowieka, ksenofobii i wyzysku.

Jest sprawą oczywistą, że należy uczynić znacznie więcej dla zagwarantowania praw migrantom. Dlatego zespół, w którego skład wchodzi 12 agend ONZ, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji i Bank Światowy, przyjął we wrześniu tego roku wspólne stanowisko podkreślające potrzebę ochrony praw człowieka wszystkich migrantów, a szczególnie dziesiątków milionów tych, których sytuacja nie jest prawnie uregulowana. To właśnie imigranci są najczęściej pozbawiani podstawowych praw pracowniczych i opieki zdrowotnej, są niewłaściwie traktowani, a ich bezpieczeństwo osobiste jest często zagrożone. Narażeni są oni na prześladowania i długotrwałe zatrzymania, a w niektórych przypadkach nawet na niewolę, gwałty czy morderstwa. Jako Sekretarz Generalny, popieram wezwanie zespołu do ochrony podstawowych praw wszystkich ludzi bez względu na ich status migranta - tak jak gwarantuje to prawo międzynarodowe.

Zachęcam wszystkie państwa, które jeszcze tego nie uczyniły, a jest ich wiele, do ratyfikowania Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i  Członków Ich Rodzin. Wzywam również te państwa, które są stronami konwencji, aby wzmocniły starania i urzeczywistniły zagwarantowane w niej prawa. Nieuregulowana sytuacja prawna wielu imigrantów nie powinna pozbawiać ich ani ludzkiej godności, ani należnych im praw. Raz jeszcze wszyscy przyznajmy słuszność zasadzie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”.


2010-12-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×