facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji
Międzynarodowego Dnia Młodzieży
12 sierpnia 2010 r.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Młodzieży wyznaczają również rozpoczęcie Międzynarodowego Roku Młodzieży, który przebiegać będzie pod hasłem „Dialog i  Wzajemne Zrozumienie”.

Dzisiejsze wyzwania społeczne i ekonomiczne stały się podstawą do tego, abyśmy skupili się na problemach młodzieży. 87% młodzieży, między 15-tym a 24-tym, zamieszkuje kraje rozwijające się. Światowy kryzys ekonomiczny wywarł negatywny wpływ na sytuację młodych ludzi – z powodu kryzysu część młodzieży straciła pracę, więc musi walczyć nawet o nisko opłacane stanowiska, a dostęp do edukacji został znacznie ograniczony. Dziś, kiedy sytuacja gospodarcza zaczyna się stabilizować, problemy i potrzeby młodzieży powinny stać dla nas priorytetem.

Pomoc młodym ludziom jest nie tylko koniecznością moralną i potrzebą z punktu widzenia rozwoju, ale to także szansa. Energia młodzieży jest w stanie pobudzić niepewną nadal gospodarkę. Inspirują mnie talenty, ideały i dobra wola młodych ludzi, których mam okazję spotykać dookoła świata. Ich wysiłki stanowią ważny wkład w naszą pracę nad ograniczeniem ubóstwa, powstrzymaniem epidemii chorób, walką ze zmianami klimatu oraz realizowaniem Milenijnych Celów Rozwoju. Nawołuję wszystkie państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych do inwestowania w młodych ludzi, aby mogli być jeszcze bardziej aktywni.

Podczas Międzynarodowego Roku Młodzieży, ONZ i młodzieżowe organizacje partnerskie skupią się na potrzebie dialogu oraz zrozumienia między pokoleniami, kulturami i religiami. W świecie, gdzie kontakty między różnymi społecznościami i ich tradycjami są coraz częstsze i bliższe, młodzi ludzie powinni nauczyć się uważnie słuchać, rozumieć problemy innych, przyjmować różne opinie i rozwiązywać konflikty. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie tych umiejętności oraz edukowanie młodych ludzi o prawach człowieka, ponieważ to oni są współtwórcami teraźniejszości i przyszłymi przywódcami. Zauważmy również, że w tym pędzącym świecie komunikacji komputerowej, przedstawiciele starszych pokoleń czerpią z doświadczeń i przykładu młodzieży.

W dniu inaugurującym Międzynarodowy Rok Młodzieży uczcijmy i wyraźmy wdzięczność za te wszystkie działania młodych ludzi, które pozwalają im budować bezpieczniejszy i bardziej sprawiedliwy świat. Postarajmy się jeszcze bardziej, aby zwiększyć udział młodzieży w polityce, programach i procesach decyzyjnych, stanowiących o ich i naszej przyszłości .


2010-08-10

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×