facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
3 grudnia 2010 r.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbywają się pod hasłem „Dotrzymać obietnicy: niepełnosprawność a Milenijne Cele Rozwoju”.

Wśród obietnic złożonych przez światowych przywódców podczas wrześniowego Szczytu ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju znalazło się zobowiązanie do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.

Do tej licznej grupy należą ludzie nam bliscy – członkowie rodzin, przyjaciele i sąsiedzi. Niesprawność fizyczna, umysłowa i sensoryczna dotyka około 10% ludności świata.

Niepełnosprawność często łączy się z ubóstwem. Osoby niepełnosprawne stanowią około 20% ludzi żyjących w biedzie w krajach rozwijających się. Na całym świecie niepełnosprawni cierpią z powodu wysokiego bezrobocia, często są pozbawieni dostępu do odpowiedniego wykształcenia i opieki zdrowotnej. W wielu krajach ludzie niepełnosprawni nie biorą udziału w życiu społecznym. Wynika to z braku rozwiązań systemowych ułatwiających integrację.

Bez względu na sytuację, osoby niepełnosprawne wykazują się ogromną odwagą i zaradnością. Słysząc o sukcesach tych, którym udało się wznieść ponad własne ograniczenia i wiele osiągnąć, nie powinniśmy zapominać o trudnościach, z jakimi zmagają się niepełnosprawni żyjący w dramatycznych warunkach. Są oni pozbawieni praw, przywilejów i możliwości dostępnych dla pełnosprawnych członków społeczeństwa.

Państwa muszą bardziej wspierać osoby niepełnosprawne. Muszą wprowadzić w życie założenia Konwencji NZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Potrzeby osób niepełnosprawnych powinny być także uwzględnione w krajowych programach dotyczących realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Podczas Szczytu ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju światowi przywódcy uznali dotychczasowe wysiłki w tym zakresie za niewystarczające, co znalazło swój wyraz w Planie Działania.

W tym Międzynarodowym Dniu przyznajmy, że walka z ubóstwem, chorobami i dyskryminacją nie zostanie wygrana bez odpowiednich regulacji prawnych, polityk i programów dążących do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Zróbmy wszystko, by również niepełnosprawni skorzystali na realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Zostało tylko pięć lat do ich osiągnięcia. Postarajmy się, by osoby niepełnosprawne stały się zarówno odbiorcami korzyści płynących z  realizacji Celów, jak i aktywnymi uczestnikami działań prowadzących do ich urzeczywistnienia.


2010-12-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×