facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
1 października 2010 r.

Dziś celebrujemy dwudziestą rocznicę obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Seniorzy mają ważną rolę do odegrania we wszystkich społeczeństwach – są przywódcami, liderami i wolontariuszami, sprawują także opiekę nad innymi członkami społeczeństwa. Z drugiej strony, osoby starsze są dyskryminowane, poniżane i marginalizowane, często stosuje się wobec nich przemoc.

Organizacja Narodów Zjednoczonych od dłuższego czasu walczy o dostatnie życie dla osób starszych i stara się, by głosy seniorów zostały wysłuchane. W tym roku podkreślamy wagę z trudem uzyskanych osiągnięć, zwłaszcza tych związanych z Milenijnymi Celami Rozwoju. W wielu krajach seniorzy korzystają z rozwiązań finansowych zapobiegających życiu w biedzie i głodzie, mają lepszy dostęp do opieki medycznej i leków, większą szansę na edukację i pracę.

Niestety, nie we wszystkich krajach i regionach odnotowaliśmy równomierny postęp w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Na przykład, w krajach najbardziej dotkniętych przez pandemię AIDS, to przede wszystkim osoby starsze sprawują opiekę nad osieroconymi dziećmi. W Afryce subsaharyjskiej 20% kobiet powyżej 60. roku życia wychowuje swoich wnuków bez niczyjej pomocy. Opiekunowie podejmują nowe, nieoczekiwane i odpowiedzialne wyzwania. Często mają oni nikłe środki utrzymania lub są ich całkowicie pozbawieni. Rozpaczliwie potrzebują usług socjalnych, zwłaszcza emerytur, co pozwoliłoby im i ich rodzinom na życie powyżej progu przetrwania.

Na świecie żyje coraz więcej osób starszych, a ich liczba zwiększa się w szybkim tempie. W ciągu ostatnich trzydziestu lat uległa ona podwojeniu. W 2050 roku na Ziemi będzie żyło 2 miliardy osób starszych, co wyraźnie zmieni strukturę demograficzną świata i wywrze wpływ na całe społeczeństwa.

W tegorocznym Międzynarodowym Dniu Osób Starszych wzywam rządy państw do podejmowania większych starań dążących do zaspokojenia potrzeb osób starszych. Wiemy co należy zrobić: zapewnić im powszechny dostęp do usług socjalnych, do dobrych jakościowo systemów emerytalnych, wprowadzić stosowne zapisy prawne i polityki zapobiegające dyskryminacji ze względu na wiek i płeć w miejscu pracy. Zostało tylko pięć lat do ostatecznego terminu osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Nadszedł już czas, by rządy państw na całym świecie wprowadziły finansowe, prawne i socjalne systemy chroniące miliony osób starszych i  uniemożliwiające im popadanie w ubóstwo. Państwa powinny zapewnić osobom starszym prawo do godnego, zdrowego i produktywnego życia.


2010-10-01

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×