facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur
26 czerwca 2010 r.

Tortury są zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego. Zakaz stosowania tortur jest absolutny i jednoznaczny. Żadna z takich okoliczności jak stan wojny, atak terrorystyczny, brak wewnętrznej stabilizacji politycznej, lub jakakolwiek inna sytuacja wyjątkowa, nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla stosowania tortur.

Mimo to, tortury są nadal praktykowane lub tolerowane przez wiele państw. Sprawcy w dalszym ciągu pozostają bezkarni, a ofiary cierpią.

Podczas tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur należy podkreślić uznane przez społeczność międzynarodową prawo każdego mężczyzny i każdej kobiety do życia wolnego od groźby tortur. W tym Dniu musimy potwierdzić nasze wspólne zobowiązanie do przestrzegania zakazu stosowania tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Namawiam wszystkie państwa, które jeszcze tego nie zrobiły, aby ratyfikowały i przestrzegały zapisów Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur wraz z jej Protokołem fakultatywnym. Wzywam również wszystkie kraje do zaproszenia Specjalnego Sprawozdawcy NZ ds. Tortur w celu poznania systemu więziennictwa w danym kraju, a także do zapewnienia jemu nieograniczonego dostępu do więzionych i przetrzymywanych osób.

Chciałbym zaznaczyć, że brakuje tylko dwóch ratyfikacji, aby w życie weszła Międzynarodowa konwencja o ochronie wszystkich osób przed wymuszonymi zaginięciami. Konwencja ta wzmocni międzynarodowe ramy prawne dotyczące zapobiegania i zwalczania tych haniebnych praktyk. Niewątpliwie, wymuszone zaginięcia od wieków łączą się ze stosowaniem tortur. Apeluję do państw, które jeszcze nie ratyfikowały Konwencji, aby zrobiły to jak najszybciej.

W tym Dniu wyrażamy naszą solidarność z milionami ofiar tortur oraz przypominamy o potrzebie przestrzegania ich praw i zapewnienia im sprawiedliwości. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli Dobrowolny Funduszu ONZ na Rzecz Ofiar Tortur. Pragnę wyrazić uznanie dla organizacji pozarządowych i wielu osób, które podejmują nieustające wysiłki zmierzające do łagodzenia cierpienia ludzi.

W tegorocznym Międzynarodowym Dniu Pomocy Ofiarom Tortur wzywam wszystkie państwa i wszystkich ludzi, by zrobili co w ich mocy dla wykorzenienia tych okrutnych, poniżających i nielegalnych praktyk.


2010-06-23

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×