facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Korupcji
9 grudnia 2010 r.

Korupcja stanowi zagrożenie dla rozwoju, demokracji i stabilności państw. Zakłóca wymianę handlową, ogranicza wzrost gospodarczy i zniechęca zagranicznych inwestorów. Podważa autorytet instytucji publicznych i urzędników państwowych. Korupcja wiąże się również z degradacją środowiska i zagraża zdrowiu publicznemu - ułatwia składowanie niebezpiecznych odpadów z pominięciem prawa oraz prowadzenie nielegalnej produkcji i dystrybucji podrabianych lekarstw.

Konwencja NZ Przeciw Korupcji pomogła sektorowi publicznemu uczynić postęp w powstrzymywaniu tego przestępstwa. W ubiegłym roku państwa sygnatariusze tej konwencji, których liczba wynosi już 148, ustanowiły mechanizm umożliwiający wykrywanie luk w regulacjach prawnych zwalczających korupcję i działaniach podejmowanych przez rządy. Jest to przełomowe rozwiązanie pozwalające rządom przeciwdziałać łapówkarstwu i defraudacji publicznych pieniędzy.

Zaangażowanie sektora prywatnego także ma zasadnicze znaczenie w walce z korupcją. Korupcja wiąże się z ukrytym dodatkowym kosztem, powodując wzrost cen i obniżenie jakości towarów i usług. Nie przynosi korzyści ani producentom ani konsumentom. Zapobieganie temu zjawisku leży w interesie biznesu. Coraz częściej inwestorzy przy podejmowaniu decyzji biorą pod uwagę nie tylko czynniki środowiskowe, społeczne i polityczne, ale także kwestie etyczne.

Wzywam liderów biznesu na całym świecie do potępienia procederu korupcji i podejmowania stanowczych działań przeciw niej. Polityka antykorupcyjna powinna być prowadzona w duchu Konwencji Narodów Zjednoczonych, przy zastosowaniu odpowiednich mechanizmów umacniających uczciwość i przejrzystość w biznesie. Zachęcam również korporacje do podjęcia bliższej współpracy z ONZ, zwłaszcza w ramach Global Compact - największej światowej inicjatywy dysponującej środkami zwalczania wszelkich form korupcji, łącznie z łapówkarstwem i wymuszeniami. Organizacja Narodów Zjednoczonych musi sama przestrzegać norm postępowania, do których przekonuje. Kultura organizacji i przedsiębiorstw oraz stosowane zasady etyczne najlepiej przeciwdziałają korupcji. Biuro Etyki ONZ promuje odpowiedzialność, uczciwość i przejrzystość, a  skrupulatna polityka Biura chroni przed szykanami pracowników zgłaszających nadużycia lub biorących udział w audytach i dochodzeniach, które mogą ujawnić nieetyczne praktyki.

ONZ kładzie nacisk na zwalczanie korupcji w swoich działaniach, zwłaszcza w sektorze zamówień publicznych. Wprowadzono zasadę ponoszenia indywidualnej odpowiedzialności, współpracy z osobami zajmującymi się kwestiami prawnymi i prowadzącymi dochodzenia w sprawach korupcji. W dniach 8 - 9 grudnia w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbywa się organizowana przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego konferencja, podczas której przedstawiciele różnych organizacji omawiają kwestię umacniania roli kontroli wewnętrznej w zwalczaniu korupcji.

W Międzynarodowym Dniu Przeciw Korupcji wzywam wszystkich do silnego wspierania praktyk etycznych i budowy zaufania. W ten sposób zapewnimy trwałość naszym wspólnie zdobytym i tak bardzo cennym osiągnięciom na rzecz rozwoju i pokoju.


2010-12-08

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×