facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Nadużywaniu
i Nielegalnemu Handlowi Środkami Odurzającymi
26 czerwca 2010 r.

Przygotowując się do wrześniowego Szczytu Narodów Zjednoczonych dotyczącego Milenijnych Celów Rozwoju, musimy zdać sobie sprawę z tego, że główną przeszkodą w osiągnięciu trwałego rozwoju jest nadużywanie i nielegalny handel środkami odurzającymi. Tegoroczne hasło przewodnie Dnia brzmi: „Myśl o zdrowiu – nie o narkotykach”.

Nadużywanie środków odurzających niszczy zdrowie. Wstrzykiwanie narkotyków jest nadal główną przyczyną rozprzestrzeniania się HIV. W niektórych regionach świata, używanie heroiny oraz HIV osiągnęły rozmiar epidemii. Kontrola zażywania środków odurzających, w tym profilaktyka i stosowanie innych metod mających zmniejszyć szkodliwość skutków brania narkotyków, jest kluczowym elementem zwalczania rozprzestrzeniania się HIV/AIDS.

Narkotyki stanowią również zagrożenie dla środowiska naturalnego. Nielegalne uprawy kokainy są powodem wycinania połaci andyjskich lasów tropikalnych i parków narodowych – płuc naszej planety. Natomiast substancje chemiczne używane do produkcji kokainy zatruwają lokalne potoki.

Nielegalny handel narkotykami ma negatywny wpływ na sprawowanie władzy i instytucje. Osłabia również spójność społeczną. Handlarze narkotyków wybierają zazwyczaj szlaki przemytu na terenach, gdzie prawo nie funkcjonuje prawidłowo. Przestępstwa związane z narkotykami pogłębiają biedę i powodują ogólną destabilizację.

Aby przerwać ten proces, należy wesprzeć rozwój w regionach, gdzie uprawiane są narkotyki. Działania dążące do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju i walka z narkotykami muszą być prowadzone jednocześnie. Dążąc do likwidacji nielegalnych upraw należy pamiętać o podejmowaniu wysiłków zwalczających ubóstwo.

Ostatnie niepokojące tendencje w Afryce Zachodniej i Ameryce Środkowej ukazują, że handel narkotykami może zagrozić bezpieczeństwu, a nawet suwerenności krajów. Dlatego też misje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmujące się budową i utrzymaniem pokoju kładą coraz większy nacisk na sprawiedliwość społeczną i walkę z przestępczością.

Rządy państw muszą również podjąć stosowne działania. Apeluję do wszystkich krajów, aby przystąpiły do Konwencji NZ przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Wzywam państwa do wywiązania się ze swoich zobowiązań, jako Strony Konwencji NZ Przeciwko Korupcji, w celu wzmocnienia swojej wiarygodności i ograniczenia korupcji, która ułatwia prowadzenie nielegalnego handlu narkotykami.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Nadużywaniu i Nielegalnemu Handlowi Środkami Odurzającymi opowiedzmy się za wspólną odpowiedzialnością ponoszoną przez wszystkie społeczności i całą rodzinę narodów.


2010-06-22

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×