facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej
22 maja 2010 r.

Gatunki biologiczne i środowisko naturalne naszej planety oraz korzyści z nich płynące są podstawą naszego życia, zdrowia i dobrobytu. Jednak mimo wielokrotnie składanych międzynarodowych zobowiązań dotyczących ochrony naszego dziedzictwa, różnorodność fauny i flory zanika w zastraszającym tempie. Straty na polu bioróżnorodności burzą ekosystemy zmierzając tym samym do punktu, w którym nie będą w  stanie pełnić swoich istotnych funkcji.

Negatywne skutki wyginięcia różnych form życia będą odczuwane przez wszystkie społeczeństwa, ale najbardziej ucierpią najubożsi mieszkańcy krajów, w których proces ten zachodzi na dużą skalę. Siedemdziesiąt procent ubogich ludzi na świecie zamieszkuje tereny wiejskie. Są oni zależni od bioróżnorodności, która ma bezpośredni wpływ na ich warunki życiowe. Dlatego też przywódcy światowi w 2002 r. postanowili znacząco zredukować tempo strat bioróżnorodności do 2010 r. Zadanie to zostało zawarte w Milenijnych Celach Rozwoju.

Nadszedł rok 2010., a mimo to nasze zasoby naturalne nadal ulegają szybkiej degradacji. Chcąc zwrócić uwagę świata na ten fakt, Zgromadzenie Ogólne NZ ogłosiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. We wrześniu, równolegle do Szczytu ONZ poświęconego Milenijnym Celom Rozwoju, odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w kwestii nadania impetu i znaczenia Szczytowi Bioróżnorodności, który odbędzie się w Nagoi w październiku b.r. Ma on opracować nową wizję zachowania różnorodności biologicznej.

Ta nowa wizja powinna promować ochronę różnorodności biologicznej oraz sprawiedliwy podział korzyści z niej płynącej. Musi również brać pod uwagę ścisłe powiązania między naturalnym kapitałem Ziemi a celami rozwoju. Idea ta została odzwierciedlona w tegorocznym motywie Międzynarodowego Dnia Różnorodności “bioróżnorodność dla rozwoju i pokonania ubóstwa”.

W Międzynarodowym Roku Różnorodności Biologicznej zastanówmy się nad przyczynami zanikania bioróżnorodności i podejmijmy działania, które powstrzymają ten proces. Dostosujmy nasze działania i zacznijmy inaczej patrzeć na te kwestię. Doceńmy rolę różnorodności gatunków i środowiska naturalnego. Przyznajmy, że bioróżnorodność to życie - nasze życie. Podejmijmy działania, by zachować różnorodność biologiczną zanim będzie za późno.

---------------------------------------------------------------------------

Zobacz rownież:

2010 - Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=1481&wai=&wid=18&year=2010


2010-05-21

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×