facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności
20 grudnia 2010 r.

Międzynarodowy Dzień Solidarności podkreśla znaczenie działań na rzecz osób najsłabszych - dla wspólnego dobra społeczeństwa. Znaczenie to najlepiej ujmuje Deklaracja Milenijna, w której państwa członkowskie ONZ podkreśliły, że solidarność, jest jedną z fundamentalnych wartości, niezbędną w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku.

Deklaracja Milenijna stwierdza, że „zarządzanie globalnymi procesami powinno odbywać się w sposób zapewniający sprawiedliwy podział kosztów i obciążeń, zgodny z podstawowymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej. Ci, którzy korzystają z owoców globalizacji w najmniejszym stopniu, zasługują na pomoc ze strony tych, którzy odnoszą największe korzyści.” Deklaracja definiuje również Milenijne Cele Rozwoju, które zakładają, że w określonym czasie zostaną osiągnięte założone rezultaty w dziedzinie ograniczenia ubóstwa, głodu i degradacji środowiska oraz poprawy opieki zdrowotnej i zwiększenia dostępu do edukacji.

Podczas tegorocznego Szczytu ONZ, poświęconego przeglądowi postępów w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, stało się jasne, że rządy państw, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, filantropowie oraz ONZ podjęli solidarną współpracę. Wiele krajów jest na drodze do ograniczenia o połowę skrajnego ubóstwa do 2015 r., wzrósł dostęp do szkolnictwa, więcej dziewcząt uczęszcza do szkół oraz w lepszym stopniu kontrolowane są choroby.

Pomimo tych zachęcających oznak, występują głębokie nierówności, zarówno pomiędzy krajami oraz wewnątrz nich. Co więcej, ciężko zdobyte osiągnięcia pozostają zagrożone przez kryzys ekonomiczno – finansowy, niestabilność cen żywności i rynków energii oraz w skutek katastrof naturalnych i zmian klimatu. Światowy kryzys finansowy strącił do granicy ubóstwa około 64 mln ludzi, liczba osób bezrobotnych wzrosła o ponad 30 mln od 2007 r.

W tym Międzynarodowym Dniu Solidarności zachęcam, by narody i zwykli ludzie zobowiązali się wyciągnąć przyjazną dłoń do swoich sąsiadów. Postarajmy się żyć w duchu solidarności z osobami, dla których los jest mniej przychylny – z biednymi, chorymi, osobami starszymi, z ludźmi doświadczającymi przemocy, dyskryminacji czy naruszania swoich praw. W ten sposób zbudujemy lepszy świat dla nas wszystkich.


2010-12-17

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×