facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Dzień Szczęścia Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 20 marca 2013 r.

Dążenie do szczęścia leży u podłoża wszelkich ludzkich starań. Ludzie na całym świecie pragną prowadzić szczęśliwe i spełnione życie w harmonii z naturą, życie wolne od strachu i niedostatku. Jednakże, dla zbyt wielu ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie osiągnięcie podstawowego standardu życiowego wciąż pozostaje poza zasięgiem. Dla jeszcze większej liczby osób powracające kryzysy społeczno-gospodarcze, przemoc i przestępczość, degradacja środowiska oraz coraz większe skutki zmian klimatu stanowią stałe zagrożenie. Podczas ubiegłorocznej Konferencji NZ w sprawie Zrównoważonego Rozwoju Rio+20 państwa członkowskie ONZ przyznały, że osiągnięcie zrównoważonego rozwoju wymaga zastosowania zbilansowanego podejścia i zintegrowania jego trzech filarów: wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i ochrony środowiska. Uznano, że przy podejmowaniu decyzji powinno brać się pod uwagę więcej wskaźników rozwoju, niż tylko produkt krajowy brutto. Z zadowoleniem przyjmuję wysiłki tych państw, które dążą do opracowania polityk opartych na kompleksowych wskaźnikach dobrobytu. Zachęcam pozostałe państwa do podążenia za tym przykładem. W tym pierwszym Międzynarodowym Dniu Szczęścia umocnijmy nasze zobowiązanie do zapewnienia inkluzywnego i zrównoważonego rozwoju społecznego oraz odnówmy nasze przyrzeczenie do pomagania ludziom. Przyczyniając się do dobra ogółu, sami się wzbogacamy. Współczucie i działania pozwalają ludziom osiągnąć szczęście oraz budować przyszłość, jaką chcemy mieć.

******************************************
W lipcu 2011 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ na mocy rezolucji 65/309 ogłosiło 20 marca Międzynarodowym Dniem Szczęścia. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi państw członkowskich na potrzebę opracowania nowych mechanizmów, środków i polityk społecznych, które umożliwią prowadzenie pomyślnego życia i osiągnięcie dobrobytu przez obywateli. Szczęście i dobrobyt są podstawowym celem ludzkości, który powinien być uwzględniony w krajowych politykach społecznych. Uzyskanie wzrostu gospodarczego wymaga zastosowanie bardziej inkluzywnego, sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do tego zagadnienia. Ma on promować zrównoważony rozwój, wykorzenienie ubóstwa, dobrobyt i szczęście wszystkich ludzi. Zgromadzenie Ogólne ONZ zachęca wszystkie państwa członkowskie, organizacje systemu NZ i organizacje międzynarodowe, a także społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje pozarządowe i osoby prywatne, do wzięcia udziału w obchodach tego Dnia i podejmowania różnych działań mających na celu podniesienie świadomości, w tym kampanii edukacyjnych.  

2013-03-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×