facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji
16 listopada 2010 r.

Tolerancja jest podstawą wzajemnego szacunku między ludźmi i społeczeństwami. Tolerancja jest niezbędna do budowy jednolitego globalnego społeczeństwa skupionego wokół wspólnych idei. Jest cnotą i najwyższą wartością. Tolerancję wyrażają postawy, które skłaniają do wyjścia drugiemu człowiekowi naprzeciw i traktowania różnic jako zaproszenia do dialogu i porozumienia, a nie do tworzenia barier.

Tolerancja ma wyjątkowe znaczenie, gdyż chroni przed polaryzacją społeczeństwa. Natomiast stereotypy, ignorancja i nienawiść grożą rozdarciem delikatnej materii naszego coraz bardziej zróżnicowanego świata - dziś jak nigdy dotąd powiązanego ze sobą handlem i technologiami informatycznymi. Istniejące podziały pomiędzy społecznościami i państwami pogłębia ubóstwo, ignorancja i konflikty. Co więcej, coraz łatwiejsze komunikowanie się ludzi bez względu na odległość powoduje, że napięcia społeczne wywołane w jednym zakątku świata mogą się szybko rozprzestrzeniać na cały świat.

Tolerancja pozwala sprostać różnym wyzwaniom - pomaga budować dialog między ludźmi oraz otwiera nowe drogi porozumienia. Tolerancja nie oznacza traktowania wszystkich działań i poglądów na równi. Wręcz przeciwnie, jej wartość polega na zaszczepieniu większej świadomości oraz poszanowaniu powszechnych praw człowieka i podstawowych wolności.

Tolerancja jest wpleciona w tkankę Narodów Zjednoczonych. Sojusz NZ na rzecz Cywilizacji prowadzi ważne działania w walce z ekstremizmem oraz promuje porozumienie międzykulturowe. Służą temu programy wymiany młodzieży i współpraca z mediami. Tolerancja jest wpisana w rozpoczęty w sierpniu Międzynarodowy Rok Młodzieży, przebiegający pod hasłem: "dialog i wzajemne zrozumienie". Jest także tematem przewodnim Międzynarodowego Roku Zbliżenia Kultur, obchodzonego w tym roku z inicjatywy UNESCO.

Tolerancja nie może być traktowana jako wartość oczywista. Należy się jej uczyć, pielęgnować i wyrażać w naszym codziennym działaniu. Idea tolerancji, zwalczania nienawiści i dyskryminacji powinna być elementem edukacji w szkole i poza nią. W Międzynarodowym Dniu Tolerancji zaangażujmy się w dialog i porozumienie między wszystkimi narodami i społecznościami. Skupmy nasze umysły i serca na tych, którzy doświadczają dyskryminacji i marginalizacji. Mówiąc o jednorodnej rodzinie ludzkiej, mamy na myśli wzajemne pokojowe współistnienie i współpracę opartą na szacunku dla ogromnego bogactwa różnorodności.


2010-11-15

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×