facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej
20 lutego 2010 r.

W Światowym Dniu Sprawiedliwości Społecznej podkreślamy znaczenie walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i  bezrobociem. Promujemy solidarność i  równe szanse dla wszystkich ludzi w każdym społeczeństwie oraz harmonię w relacjach między społeczeństwami.

W tym obchodzonym już po raz drugi Dniu zwracamy uwagę na sprawiedliwość społeczną i  jej znaczenie w dążeniach do stworzenia bardziej stabilnego, sprawiedliwego i  bezpiecznego świata. Sprawiedliwość społeczna obejmująca wszystkich ludzi na świecie stanowi sedno misji Organizacji Narodów Zjednoczonych skupiającej się na promowaniu rozwoju i godności ludzkiej. Zapoczątkowana w 2009 roku inicjatywa dotycząca ochrony ludności realizowana w  ramach całego systemu Narodów Zjednoczonych ma na celu promowanie wspólnych priorytetów i  rozwiązań oraz zapewnienie wszystkim ludziom podstawowych praw społecznych.

Sprawiedliwość społeczna oparta jest na takich wartościach jak uczciwość, równość, poszanowanie różnorodności i ochrona socjalna oraz na przestrzeganiu praw człowieka we wszystkich sferach życia, także w miejscu pracy. Zasady te nabierają szczególnego znaczenia w obliczu światowego kryzysu finansowego, który doprowadził do znacznego wzrostu bezrobocia i ubóstwa oraz negatywnie wpłynął na integrację społeczną.

Światowe potęgi gospodarcze powoli wychodzą już z globalnej zapaści. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby ludzie na całym świecie również podnieśli się z  kryzysu. Milenijne Cele Rozwoju ogłoszone przez ONZ są podstawowym środkiem promowania sprawiedliwości społecznej i  rozwoju. Dążą one do polepszenia sytuacji najuboższych i  najbardziej potrzebujących. Realizacja Celów jest już na półmetku, a  w  tym roku planujemy znaczne zwiększenie wysiłków, by umożliwić państwom wypełnianie zobowiązań. Sprawa ta będzie tematem debaty na szczycie milenijnym, który odbędzie się we wrześniu.

W Światowym Dniu Sprawiedliwości Społecznej potwierdźmy nasze zaangażowanie w  tę ważną kwestię. Mimo osiągniętego postępu jest jeszcze wiele do zrobienia. Jeśli gdziekolwiek na świecie nie ma sprawiedliwości społecznej, to jest to zniewagą dla nas wszystkich.


2010-02-19

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×