facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Statystyki
20 października 2010 r.

W dniu dzisiejszym po raz pierwszy obchodzony jest Światowy Dzień Statystyki, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne NZ, by podkreślić znaczenie statystyki w kształtowaniu społeczeństw na całym świecie.

Statystyka przenika nasze życie. Stanowi ona podstawę do podejmowania wielu decyzji przez rządy, przedstawicieli biznesu i wspólnot ludzkich. Informuje i wskazuje zachodzące zmiany i trendy, tym samym wpływa na nasze życie. Na podstawie danych zebranych podczas ankiet i spisów ludności planowana jest budowa szkół, szpitali, dróg i wielu innych obiektów. Tylko w tym roku ponad trzy miliardy ludzi wezmą udział w spisie ludności i gospodarstw domowych.

Statystyka jest niezbędnym narzędziem dla rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i społecznego. Brana jest pod uwagę przy realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Planując działania dążące do rozwoju, sięgamy do zbioru danych i analiz statystycznych dotyczących poziomu ubóstwa, dostępu do edukacji oraz występowania chorób. Budżety i programy żywnościowe dla głodujących dzieci, programy zapewniające schronienie i opiekę zdrowotną ofiarom katastrof naturalnych są przygotowywane głównie w oparciu o dane statystyczne.

Utworzona w 1947 r., Komisja Statystyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych wypracowała międzynarodowe standardy i wytyczne praktycznie dla każdej dziedziny statystyki. Odegrała także kluczową rolę w rozwijaniu zdolności państw w przygotowywaniu danych statystycznych zgodnie z tymi standardami. Dzięki temu dane z różnych krajów i regionów są o wiele bardziej porównywalne niż do tej pory.

Wyrażam uznanie dla ekspertów zajmujących się statystyką za ich zaangażowanie w opracowaniu raportów i publikacji. Wypełniają oni ważną służbę publiczną, przyczyniają się do rozwoju pokoju i demokracji udostępniając rzetelne i bezstronnych informacje o społeczeństwach. Wartości jakimi się kierują - służba, prawość i profesjonalizm - zasługują na pełne poparcie we wszystkich państwach.

Jeśli chodzi o dziedzinę statystyki, to kraje rozwijające się znajdują się w niekorzystnej sytuacji – zresztą dotyczy to także innych dziedzin. Brakuje im funduszy na płacenie wynagrodzeń, szkolenie personelu, gromadzenie danych. W tym pierwszym Światowym Dniu Statystyki zachęcam międzynarodową społeczność do współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, by umożliwić wszystkim państwom prowadzenie analiz statystycznych. Wszyscy uznajmy istotną rolę jaką odgrywa statystyka w wypełnianiu naszej globalnej misji , która jest dążenie do rozwoju i pokoju na świecie.


2010-10-18

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×