facebook facebook instagram youtube

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Światowego Dnia Turystyki
27 września 2010 r.

Cieszę się, że Światowa Organizacja Turystyki obchodzi tegoroczny Światowy Dzień Turystyki pod hasłem ,,Turystyka i bioróżnorodność”. Pomimo powtarzających się licznych przyrzeczeń światowych przywódców dotyczących ochrony różnych gatunków i ich środowisk oraz korzyści z nich płynących, różnorodność życia na Ziemi zmniejsza się w niewiarygodnie szybkim tempie. Przyczyną tego jest działalność człowieka. Obchodzony obecnie Międzynarodowy Rok Bioróżnorodności stanowi doskonałą okazję do skupienia uwagi na konieczności zachowania różnorodności biologicznej dla bogactwa, zdrowia i dobrobytu ludzi na całym świecie.

Turystyka i bioróżnorodność są ściśle ze sobą powiązane. Miliony ludzi podróżują każdego roku, by podziwiać piękno natury. Zyski płynące ze zrównoważonej turystyki mogą wesprzeć ochronę środowiska i rozwój gospodarczy. Ponadto, zrównoważona turystyka przyczyni się do podniesienia świadomości turystów i lokalnych społeczności odnośnie znaczenia bioróżnorodności w codziennym życiu.

Dzięki takim inicjatywom jak ,,Zrównoważona turystyka – eliminacja ubóstwa” i współpracy z agendami ONZ, instytucjami zajmującymi się krajową turystyką i sektorem prywatnym, Światowa Organizacja Turystyki pomaga uwypuklić powiązania między turystyką, zwalczaniem ubóstwa i bioróżnorodnością. Osoby zarządzające turystyką stają się coraz bardziej świadome swojej odpowiedzialności. W rzeczywistości, sektor turystyki może istotnie przyczynić się do ochrony bioróżnorodności. Może stosować proste metody, na przykład organizować wycieczki w taki sposób, by nie czynić szkód w środowisku, czy korzystać z  usług firm i dostawców przestrzegających zasady zrównoważonego rozwoju.

W Światowym Dniu Turystyki pragnę wyrazić słowa uznania dla sektora turystyki za poświęcanie coraz większej uwagi konieczności zachowania bioróżnorodności życia na Ziemi. Wzywam wszystkich zajmujących się turystyką, aby wzmocnili swoje zaangażowanie i przyczynili się do zrównoważonego rozwoju.


2010-09-24

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×